FREE DOWNLOAD

İBB Trafik Bilgi Yarışması

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  “Trafiği Ne Kadar Biliyoruz?” Bilgi Yarışması

  Trafik, hem kendimiz hem de yaşadığımız toplum için hayati önem taşıyan konuların başında yer almasına rağmen; kazaların %90’ının insan hatasından kaynaklanması, sürücülerin trafik kurallarını bilmediğini veya uygulamadığını göstermektedir. Yapılan gözlemler, her gün trafik içerisinde olmamıza rağmen trafik bilinci ve kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı ortaya çıkarmaktadır.
  Trafik dersleri, klasik konu başlıkları ve ezbere dayalı öğretildiği için sıkıcı olmakta, dolayısıyla yeterince bilinememekte ve zayıf kalmaktadır. Bu sebeple, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, trafik bilincinin topluma kazandırılması ve trafik kurallarının hatırlatılması amacıyla “Trafiği Ne Kadar Biliyoruz?” Bilgi Yarışması’nı hazırlayarak, resmi internet sitesinde (http://tkm.ibb.gov.tr) ziyaretçilerin istifadesine sunmuştur. Uygulama App Store’dan ve Google Play’den indirilebilir. Trafikte sürücülerin sıkça yaptığı hataların ve ihlallerin incelenerek soruya dönüştürüldüğü bilgi yarışması, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Yarışmadaki sorular, okullarda ya da sürücü kurslarında karşılaştığımız ezbere dayalı, standart soru kalıplarının dışında olup, kişiyi düşündürmeye ve muhakeme yapmaya sevketmektedir. Soruların, kişinin trafikle ilgili hatalarını görmesini sağlayacak şekilde öğretici tarzda olmasına; okuyanları klasik ders psikolojisi içine sokmadan merak uyandırıcı olmasına gayret edilmiştir. Bazı sorularda olay anı simüle edilerek, meydana gelebilecek muhtemel tehlikeler gösterilmiş; bu durumda yapılması gerekenlerin bilinç altına yerleşmesine çalışılmıştır. Kişilerin, ileride bu tür durumlarla karşılaştığında, hızlı ve doğru karar vermesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.

  Kişilerin trafikte birbirlerine karşı saygılı ve sabırlı olmaları gibi önemli davranışların trafikteki olumlu etkilerinin de anlatıldığı bilgi yarışmasında, ziyaretçiler trafik bilgilerini ölçme imkanı bulacak; şimdiye kadar doğru bildiğini sandığı kuralların aslında tehlikelere sebebiyet verdiğini görme imkanı bulacaktır. Çoğu kişinin bilmediği kuralları ve güvenlik bilgilerini öğrenebilecek; belediyemizde trafikle ilgili yapılan birçok yenilikten ve Trafik Kontrol Merkezi uygulamalarından, gelişen teknolojilerden haberdar olabilecektir. Yarışmaya katılan ziyaretçilerimizden elde ettiğimiz veriler göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitimler, bilinçli ve tutarlı nesillerin yetişmesine ışık tutacaktır. Yarışma sayesinde ziyaretçilerimiz trafikte sık yapılan ihlalleri ve uyulması gereken kuralları öğrenebilecek, trafikteki muhtemel tehlikeleri görerek hata yapma oranını azaltacaktır. Ayrıca, araçların özelliklerinden, yeni teknolojik gelişmelerden bilgi sahibi olacaktır. “Yarışma” ve “Kendini Sına” bölümlerinden oluşan uygulamada, ‘Yarışma’ bölümü katılımı artırmak ve ilgi çekmek için ileride ödüllü olacaktır.

  Ziyaretçilerimizin sıkılmadan, eğlenerek öğrenme imkanı bulacakları “Trafiği Ne Kadar Biliyoruz?” Bilgi Yarışması’na, hem internetten, hem de internet bağlantısı olan mobil cihazlardan ulaşılabilir. Yaklaşık 1000 sorudan oluşan yarışmada, aşağıdaki ana başlıklar altında sorular hazırlanmıştır:

  * Kazalar ve İlkyardım
  * Trafik İşaretleri
  * Tehlike Bilinci ( Emniyet Kemeri, Engelliler)
  * Trafik Kuralları( Geçiş kuralları, belgeler)
  * Sürüş Tekniği (Çevre bilinci, yakıt tasarrufu)
  * Araç Tekniği
  * Genel

  Users review

  from 121 reviews

  "Great"

  7.8