FREE DOWNLOAD

ideaLPlayer

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Thank you for downloading ideaLPlayer. The player you have downloaded is a part of ideaLStudio, which is content development tool. You will be able to benefit as much as you want from the free e-learning pool that will expand in time.

  ideaLStudio: You can develop your own e-Learning content

  However, if you prefer you can benefit from ideaLStudio to develop your own e-learning contents as a person or an enterprise; you can prepare your own e-learning contents.

  Without purchasing and paying any money, you can demand an account from account@ideaelearning.net and start using ideaLStudio to produce e-learning content.

  İdeaLStudio includes the option of producing e-learning contents without purchasing in order to minimize production costs.

  ----
  İdeaLPlayer’ ı indirdiğiniz için teşekkür ederiz. İndirdiğiniz player, ideaLStudio adlı e-learning içerik geliştirme toolunun bir parçasıdır. ideaLPlayer ile burada bulunan ve zamanla genişleyecek ücretsiz eğitim havuzundan dilediğiniz kadar yararlanabileceksiniz.

  İdeaLStudio: Kendi e-Eğitiminizi Kendiniz Hazırlayabilirsiniz
  Ancak eğer isterseniz kişisel olarak ya da kurumsal olarak ideaLStudio’ dan e-learning içerikleri geliştirmek için de yararlanabilirsiniz; kendi e-eğitimlerinizi hazırlayabilirsiniz.

  Bunun için hiçbir satın alma yapmaksızın, bedel ödemeksizin, sadece account@ideaelearning.net adresinden account talep ederek, web based olarak çalışan ideaLStudio’ u kullanmaya ve eğitimi üretmeye başlayabilirsiniz.

  İdeaLStudio, e-eğitim üretim maliyetlerinin minimize edilebilmesi için satın alma yapılmaksızın üretim yapabilme opsiyonunu da içeren bir üründür. Eğitim üretilip izlenebilir, izletilebilir ancak başkalarının kullanımına açılacağı zaman yani yayınlanacağı zaman yapılacağı zaman ücretlendirilir.

  Users review

  from 2 reviews

  "Awesome"

  10