FREE DOWNLOAD

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

  • SEARCH TYPE
  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME icon

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

  by: 12 9.8

  9.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
  BU UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMİNİN ALT KONULARINDAN OLAN ÖĞRENME KURAMLARINI BULABİLİRSİNİZ.

  YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI ) KURAM

  BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

  GESTALT KURAMI

  GESTALT’IN TEMEL KAVRAMLARI

  SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

  SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI

  Davranış çılara göre davranış öğrenilir. Önemli olan davranışın gözlenebilir ve ölçülebilir olmasıdır.

  Bilişsel cilere göre, bilgideki değişme davranışa yansır ve davranışı yönlendirir.

  Davranışçı kuramın iki öğesi vardır. Birincisi " uyarıcı ", ikincisi ise " tepki "dir.
  Uyarıcı; organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylarken, tepki ise uyarıcının organizmada meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik değişmedir.

  Davranışçı kuramlar bireyin ne düşündüğüyle değil ne yaptığıyla ilgilenirler.

  Davranışçılara göre, pekiştireç davranışı kuvvetlendirir, dıştan verilen pekiştireç önemlidir.

  Bilişselcilere göre, pekiştireç; başarılı olma, belirsizlikten kurtulma, keşfetme gibi içsel özelliklerdir.
  Davranışçılara göre, öğrenci öğrenme sürecinde pasiftir. Birey yeni bir problem durumuyla karşılaştığında deneme yanılma yoluyla çözüm üretir.

  Bilişselcilere göre, öğrenci dikkatini kullanarak, uyarıcıları seçerek ve anlamlı hale getirerek kavrama yoluyla öğrenmede aktiftir.

  Davranışçı öğrenme akımının en çok bilinen kuramı Pavlov’un klasik (tepkisel) koşullanmasıdır.
  Klasik koşullanmada organizmanın doğal bir uyarana gösterdiği doğal tepkiyi onun yerine geçen yapay bir uyarana da göstermesi söz konusudur.

  Öğrenmeyi koşullanmış tepki olarak ele alan diğer kuramcı da Guthrie’dir. Guthrie öğrenmedeki tüm zihinsel öğeleri reddederek öğrenmeyi uyaran tepki ilişkisi olarak açıklar. Bir uyarana eşlik eden tepki, söz konusu uyaran her görüldüğünde ya da benzer durumda tekrar ortaya çıkar (Bitişiklik).
  Thorndike ise öğrenmeyi ğroblem çözme olarak ele alır. Bireyin problemle karşılaştığında yaptığı çeşitli deneme-yanılma davranışlarıyla çözüm ürettiğini açıklamıştır (Bağ kuramı).

  Skinner ise organizmanın davranışlarını uayrıcılara karşı gösterilen otomatik bir tepki olmadığını, bilinçli yapılan hareketler olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin karmaşım uyarıcı durumlarla karşılaştığında gösterdikleri davranışlara edim (operant) adını vermiş ve bu edimlerin onları izleyen sonuçlardan etkilendiğini ileri sürmüştür (edimsel koşullanma).

  J. Locke’ye göre insan zihni doğumda boş bir levha gibidir. Ne kadar işlenirse o kadar iz kalır. Öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir.
  Davranışçılar, laboratuvar ortamında çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklamışlardır. İnsan öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi benzerlik göstermektedir. Basit davranışların nasıl oluştuğu üzerinde durmuşlarıdır.

  Bilişselciler, bireyin doğal çevre içinde, değişik ortamlarda nasıl öğrendiğini ele almışlardır. Kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan karmaşık davranışların öğrenilmesinde kullanılır.

  Davranışçılara göre, bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır. Uyarıcıya yöneltilen tepkilerle edinilir.

  Bilişselcilere göre bilgi nesneldir, öğrenenin ön bilgilerine ve zihinsel süreçlerine bağlı olarak edinilir.

  Yapısalcılara göre, bilgi özneldir ve öğrenenin somut yaşantıları ile oluşturulur
  ........................
  DAHA FAZLASI UYGULAMANIN YANINDADIR...
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 12 reviews

  "Awesome"

  9.8