FREE DOWNLOAD

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET 1

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET 1 icon

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET 1

  by: 47 6.6

  6.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
  BU UYGULAMA DA, KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONULARININ KARMA BİR ÖZETİ BULUNMAKTADIR.
  MADDELER HALİNDE HAZIRLANAN PRATİK BİLGİLERİN İŞİNİZE YARAMASI DİLEĞİYLE...

  EĞİTİM BİLİMLERİ PRATİK BİLGİLER
  1. Öğrenilmiş çaresizlik klasik koşullanma, kendini gerçekleştiren kehanet edimsel koşullanma ilkesidir.
  2. Kaçma koşullanması klasik koşullanma yoluyla, kaçınma koşullanması edimsel koşullanma yoluyla öğrenilir.
  3. Dersin hedeflerini açıklama (hedeften haberdar etme) ve konu başlıklarını açıklama öncelikle güdülemeyi sağlar.
  4. Bir öğretmende bulunması gereken yeterliklerin en fazla olanından en aza doğru sıralanışı; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel yetenek – genel kültür.
  5. Öğrenmede uyarılmışlık halinin düşük ya da yüksek olması zorlanmalara neden olur.
  Bu nedenle uyarılmışlık halinin orta düzeyde olması gerekir.
  6. Çok düşük ya da yüksek kaygı ya da korku öğrenmeyi zorlaştırırken, orta düzeydeki kaygı öğrenmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır.
  7. Nedensel Çıkarsama Kuramı:
  Temsilcileri Weinner ve Rotter.
  Bir olayın nedeni (denetim odağı) içsel mi dışsal mı?
  Olay sürekli mi süreksiz mi, kontrol edilebilir mi edilemez mi?
  Örneğin hastalık içsel denetim odaklı, süreksiz ve kontrol edilemez bir olaydır.
  8. Bireyin kalıtımsal özelliklerinin oluşmasında en kritik aşama, anneden ve babadan gelen 23’er kromozomun birleşerek genleri oluşturmasıdır.
  9. Organ gelişimi için kritik dönem, gebeliğin ilk 3 ayıdır.
  10. Davranışçılıkta olgusal bilgi (nasıl olduğu) verilir, bilişselcilikte kuramsal bilgi (niçin olduğunu bulma) geliştirilir.
  11. Dönüt – düzeltme bir sınıftaki öğretim hizmetlerinin niteliğini ve öğrenme düzeyinin etkisini belirleyen en önemli öğedir.
  12. Anne ile yakın ilişki kurabilmede kritik dönem 6-12. aydır.
  13. Okuma ve yazma için kritik dönem 6-11 yaşlardır.
  14. Özgüven için kritik dönem 0-1 yaşlardır.
  15. Kişilik gelişimi için kritik dönem 0-6 yaşlardır.
  16. Kimlik gelişimi (kazanma) için kritik dönem ergenlik dönemidir. (11-18 Yaş)
  17. Dil gelişiminde kritik dönem 0-2 yaştır.
  18. Programlı öğretim günümüzde daha çok etkileşimli bilgisayarlarda ve uygun yazılım programlarında kullanılır.
  19. Freud’a göre kişilik yaşamın ilk 6 yılında (pregenital dönem) şekillenir.
  20. Pregenital Dönem: Oral (0-1 Yaş), Anal (1-3 Yaş), Fallik (3-6 Yaş)
  21. Daimicilikte buluş yoluyla öğretim stratejisi kullanılır.
  22. Esasicilikte sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılır.
  23. Konu merkezli (davranışçı) program tasarımı yaklaşımlarından olan konu alanı, disiplinler, geniş alan, disiplinler arası ve süreç yaklaşımları daimicilik ve esasicilik temellidir.
  Ayrıca içerik belirleme yaklaşımları da piramitsel ve doğrusal yaklaşımlardır.
  ABD kökenlidir. (Taba – Tyler Modeli)
  24. Öğrenci merkezli (bilişselci) program tasarımı yaklaşımlarından olan çocuk merkezli, yaşantı merkezli, romantik (radikal) ve hümanistik yaklaşımları ilerlemecilik temellidir.
  Ayrıca içerik belirleme yaklaşımları da sarmal, modüler ve sorgulama merkezli yaklaşımlardır.
  Avrupa kökenlidir.
  Rasyonel Planlama Modeli (MEB hazırlar), Yenilikçi – Durumsal Model (okullar hazırlar), Süreç Yaklaşımı Modeli (öğretmenler hazırlar)
  ..............................
  DAHA FAZLASI UYGULAMA NIN İÇİNDEDİR
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 47 reviews

  "Good"

  6.6