FREE DOWNLOAD

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET İKİ

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET İKİ icon

  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖZET İKİ

  by: 26 6.8

  6.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
  BU UYGULAMA DA, KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONULARININ KARMA BİR ÖZETİ BULUNMAKTADIR.
  MADDELER HALİNDE HAZIRLANAN PRATİK BİLGİLERİN İŞİNİZE YARAMASI DİLEĞİYLE...

  EĞİTİM BİLİMLERİ PRATİK BİLGİLER 2

  1. Edgar Dale’nin yaşantı konisinin en etkili olandan en az etkili olana doğru sıralanışı;
  Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar
  Model ve numunelerle edinilen yaşantılar
  Dramatizasyonla edinilen yaşantılar
  Geziler yoluyla edinilen yaşantılar
  Görsel sembollerle edinilen yaşantılar

  2. Pavio’nun ikili kodlama kuramı; bilgilerin hem görsel hem de sözel formda sunulması, hatırlamayı ve tanımayı geliştirdiğini belirtmektedir.
  Hem görsel hem de sözel olarak kodlanan bilginin, uzun süreli bellekte saklanma ve hatırlanma şansının, bunlardan sadece birisiyle işlenen bilgidekinden daha yüksek olduğu teorisine dayanır.

  3. Öğretim sürecinde dönüt kullanmanın en önemli yönü, öğrencilere yapmış oldukları davranışların düzeyi hakkında bilgi vermesi ve gerekli uyarı ve düzeltmelerin zamanında yapılmasıdır.

  4. Sokrat Semineri: Anlaşılması zor, farklı anlamlar çıkarılabilecek, üst düzey bir metnin ya da akademik ve karmaşık bir konunun grup tarafından tartışılmasına yönelik bir tekniktir. Belirlenen bir metin, grup içinde anlaşılmasını sağlamak üzere katılımcılardan metin içinde bulunan fikirleri, değerleri ve görüşleri incelemeleri istenir. Katılımcılar; okunan metinde bulunan fikirleri, görüşleri ve değerleri inceler. Katılımcılar; bir metne ilişkin fikir üretme, bunları ifade etme, bağımsız düşünme, işbirliğine girme, grup tartışması yapma, ses tonunu kullanma, diğer bireylerin fikirlerini dinleme ve saygı duyma vb. özelliklerini geliştirirler.

  5. Workshop tekniği, bireylerin belli bir yerde kısa bir zaman süresinde toplanarak ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten tekniktir. Bu teknik, bireylerin belirlenen ortak konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar. Tekniğin uygulanmasında planlama, katılanlar tarafından yapılır; katılanlar arasından bir lider seçilir ya da bu görevi öğretmen yüklenir. Toplantı sonunda bir görüşme yapılır ve düşünceler belirtildikten sonra rapor çıkarılır, çıkarılan rapor üyelere dağıtılır.

  6. Görüş geliştirme; belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde, öğrencilerde farklı bakış açıları oluşturmak amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir.

  7. Duygu ve düşüncelerin paylaşımı ile olaylara farklı bakış açıları geliştirmede altı şapkalı düşünme; uygulamaların paylaşımında ise altı uygulama ayakkabısı teknikleri kullanılır.

  8. Yansıtıcı öğrenmenin en önemli özelliği bireye öz değerlendirme becerisi kazandırmasıdır.

  9. Programlı öğretim yazılımları doğrusal programlama ve öz programlama şeklinde iki türlü düzenlenir.

  10. Doğrusal programlamada öğrencinin ön koşul bilgileri, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmaz.
  Öz programlamada ise öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.

  11. Çoklu zeka kuramı açısından öğrenci değerlendirmesi sürekli ve otantik olmalıdır. Çünkü otantik değerlendirme birçok ölçme araç ve yöntemini kapsar. Otantik değerlendirme, öğrenci öğrenmesi hakkında çoktan seçmeli doğru-yanlış veya boşluk doldurma türündeki testlere oranla daha çok daha gerçekçi bilgiler sunmaktadır.

  12. Otantik değerlendirmenin en önemli parçası, öğretmenin öğrencilerin performanslarına ilişkin sınıfta yaptığı gözlemleri ve öğrenci ürünlerini belgelendirerek dosyalamasıdır.
  .............................
  DAHA FAZLASI UYGULAMA NIN İÇİNDEDİR...
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 26 reviews

  "Good"

  6.8