FREE DOWNLOAD

KPSS YGS LYS OSMANLI KRONOLOJİ

  KPSS YGS LYS OSMANLI KRONOLOJİ icon

  KPSS YGS LYS OSMANLI KRONOLOJİ

  by: 10 6.2

  6.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  DEĞERLİ ÖĞRENCİLER,
  BU UYGULAMADA,
  KPSS , YGS , LYS VE LİSE KONULARINDA KAYNAK OLARAK BAŞVURABİLECEĞİNİZ 'OSMANLI DEVLETİ' KRONOLOJİSİ BULUNMAKTADIR.

  OSMANLI DEVLETİ KRONOLOJİSİ
  1299- 1300 Osmanlı tarihinin başlaması
  1302 Osman Gazi'nin Koyun hisarı Zaferi
  1302 III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
  1320 Yunus Emre'nin ölümü
  1324 Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  1326 Bursa'nın fethi
  1331 İznik'in fethi
  1331 İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te kurulması
  1346 Orhan Gazi'nin evliliği ve Bizans ile ittifakı
  1354 Gelibolu'nun fethi
  1362 Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkısı
  1371 Çirmen Zaferi
  1376 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1377 Gelibolu'nun Osmanlılara iadesi
  1385 - 1386 Nis ve Sofya'nın alınışı
  1389 I. Kosova Zaferi
  1389 I. Murat'ın şahadeti, Yıldırım Bayezıd'ın tahta çıkışı
  1390 Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası
  1390 Gelibolu Tersanesi'nin inşası
  1396 Nigbolu Zaferi
  1397 - 1398 Akçay Zaferi ve Karaman'ın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1398 Karadeniz beyliklerinin ilhakı
  1400 Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezıd tarafından inşa edilmesi
  1402 Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezıd'ın esareti
  1411 Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı
  1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kurusu
  1416 Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Seyh Bedreddin isyanı
  1416 Macar Seferi
  1417 Avlonya'nın fethi
  1418 - 1420 Samsun bölgesinin zaptı
  1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'in cülusu
  1425 Molla Fenari'nin ilk Seyhülislam olarak tayini
  1425 - 1426 Teke Beyligi'nin intikali
  1427 - 1428 Germiyan Beyligi'nin intikali
  1429 Seyh Hamdullah'in Amasya'da doğuşu
  1430 Selanik'in fethi
  1432 Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  1434 Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1439 Semendire'nin alınışı
  1440 Basarisiz Belgrad kuşatması
  1444 Segedin Sulhü
  1444 II. Murat'in tahttan çekilisi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi
  1445 II. Mehmed'in tahttan çekilisi ve II. Murad'in ikinci defa cülusu
  1447 Edirne'de II. Murad tarafından Üç Serefeli Camii'nin yaptırılması
  1448 II. Kosova Zaferi
  1451 II. Murad'in ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu
  1453 Istanbul'un fethi
  1453 Ayasofya'nin camiye çevrilmesi
  1458 - 1460 Mora'nin ele geçirilişi
  1461 Trabzon Rum Imparatorlugu'nun sonu
  1463 Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468 Karamanogulları'nın sonu
  1468 II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı 'nın tesisi
  1470 Egriboz 'un alınışı
  1472 Topkapı Sarayının inşası
  1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
  1475 Kırım'in Osmanlı tabiiyetine girişi
  1481 II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1484 Kili ve Akkirman'in fethi
  1484 - 1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1485 Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1488 Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü's-sifasi'nin yapımı
  1491 Osmanlı-Memlük Barışı
  1492 İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'in doğumu
  1499 Venedik Harbi
  1499 Inebahtı'nın alınışı
  1499 Preveze baskını
  1500 Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1500 - 1505 Istanbul'da Yakub Sah B. Sultan Sah'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1502 Venedikle sulh
  1509 Istanbul'da kiyamet-i sugra (küçük kiyamet) zelzelesi
  1511 Sahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1514 Çaldiran Zaferi, Tebriz'e giriş
  1516 Mısır Seferi ve Mercidabik Zaferi
  1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

  ..........
  DAHA FAZLASI UYGULAMANIN İÇİNDEDİR...
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 10 reviews

  "Good"

  6.2