FREE DOWNLOAD

KPSS YGS LYS PRATİK TARİH

  KPSS YGS LYS PRATİK TARİH icon

  KPSS YGS LYS PRATİK TARİH

  by: 26 7.2

  7.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  DEĞERLİ ÖĞRENCİLER,
  BU UYGULAMA DA, KPSS, YGS, LYS VE LİSE DE KULLANABİLECEĞENİZ 43 ADET TARİH VE İNKILAP TARİHİ KONUSU BULUNMAKTADIR.

  Neden Sonuç İlişkileriyle Pratik Tarih
  1. GÖÇLER
  Nedenleri: İklim, Kuraklık ve kıtlık, salgın hayvan hastalıkları, nüfus artışı, Çin baskısı, boy çatışmaları. (At ve araba kullanılması göçlerin daha uzağa olmasına yol açmıştır.)
  2. Kavimler göçü
  İlkçağ sonu Ortaçağ başlaması, Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı, Avrupa nın etnik yapısı değişti, Türkler Avrupa’da Batı Hun Devletini kurdular, ,İngiltere ve Fransa’nın temeli atıldı, Avrupa da Feodalite ortaya çıktı.
  3. KUT ANLAYIŞI
  Taht kavgaları ve Türk Devletlerinin parçalanması.
  4. TALAS SAVAŞI
  Türklerin Müslümanlığı kabul etmeye başlaması. (Başta Karahanlılar-Karluklar)
  5. ANKARA SAVAŞI (Y.BEYAZIT-TİMUR):
  Beyazıt yenildi, Fetret devri (taht kavgaları) başladı. Anadolu da Türk Birliği bozuldu.
  6. VARNA SAVAŞI:
  2.Mehmetin 12 yaşında tahta geçmesini fırsat bilen haçlılar saldırdı. 2.Murat tekrar tahta geçti ve haçlıları yendi.
  7. İSTANBULUN FETHİ
  Ortaçağ kapandı, yeniçağ açıldı. Doğu Roma İmp. Sona erdi. Savaş topları önem kazandı, Feodalizm yıkıldı, Avrupa yeni yerler bulmak için Coğrafi Keşiflere başladı.
  8. CEM SULTA OLAYI
  Fatihin ölümünden sonra II. Beyazıt ile Cem Sultan arasında taht kavgası oldu. Cem Sultanın yabancılara sığınması olayı uluslar arası boyuta taşıdı. İç işlerimize karıştılar.
  9. KIRIMIN FETHİ
  Fatihin Kırımı almasıyla İpek Yolu Osm. Denetimine girdi.
  10. MISIRIN FETHİ
  Yavuz Sultan Selim in Mısır ı alması ile Halifelik Osmanlılara geçti. Doğu Akdeniz ve Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi. Kutsal topraklar Mekke Medine Osmanlının oldu.
  11. ÜMİT BURNUNUN KEŞFİ
  Portekizliler Ümit Burnunu bulduğu için Baharat Yolu önemini yitirdi.
  12. KAPİTÜLASYONLAR
  Kanuni güçlü Almanya’ya karşı Fransa’yı yanına çekmek için Fransa’ya kapitülasyonlar ı verdi. Ayrıca Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak istiyordu.
  13. DON VOLGA PROJESİ
  Sokullu bu proje ile Karadeniz’den Hazara geçmeyi planladı
  14. SÜVEYŞ PROJESİ
  Sokullu bu kanalı açarak Hindistan ve Endonezya’daki Müslümanlara yardım etmeyi düşündü.
  15. LALE DEVRİ
  Patrona Halil İsyanı ile son buldu.
  16. 3.SELİM ISLAHATLARI
  Kabakçı Mustafa İsyanı ile son buldu.
  17. BERLİN KONFERANSINDAN SONRA
  Kıbrıs ı İngiltere, Rus saldırılarından korumak üzere ele geçirdi. Fransa Tunus u işgal etti, İngilizler Mısırı işgal etti,
  18. 93 HARBİ
  2.Abdülhamit 93 harbini bahane ederek Mebusan Meclisini kapattı. I. Meşrutiyet dönemi sona erdi. İstibdat Dönemi başladı.
  19. 2.MEŞRUTİYETİN İLANI
  20. TRABLUSGARP SAVAŞI
  İtalya nın sömürge arayışı nedeniyle. 1.Balkan Savaşı çıkması üzerine Uşi Anlaşması oldu. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanın oldu.
  21. BALKAN SAVAŞLARI
  Ege adaları, (İmroz Bozcaada Meis dışında) kaybedildi. Arnavutluk bağımsız oldu. Makedonya elden çıktı. Batı Trakya Bulgaristan a verildi. Osmanlıya da sadece Doğu Trakya kaldı. İstanbul, Atina, Bükreş anlaşmaları imzalandı.
  22. BABI ALİ BASKINI
  1.Balkan Savaşındaki yenilgiye tepki gösteren İttihak ve Terakki baskınla hükümeti devirdi.
  23. 1.DÜNYA SAVAŞI
  İmparatorluklar yıkıldı (Osm-Avusturya-Rus-Macar), Yeni devletler kuruldu (Macar-Çekoslovakya-Polonya-Yugoslavya-Irak-Suriye-Kuvety, T.C), Arap topraklarında İngiliz ve Fransızlara ait yeni mandalar kuruldu, Milletler Cemiyeti kuruldu, Rejimler değişti. 2.Dünya savaşı ve Milli Mücadele başladı. Osmanlının kaybettiği topraklar: Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Irak, Basra.
  .....................
  DAHA FAZLASI UYGULAMA NIN İÇİNDEDİR...
  KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ.

  Users review

  from 26 reviews

  "Great"

  7.2