FREE DOWNLOAD

M-Supasit Thai

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  M-Supasit Thai เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Education เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้รู้จักสำนวน สุภาษิต ของไทย เป็นโปรแกรมสำหรับชาวไทย หรือเด็ก ๆ ที่สนใจศึกษาสุภาษิตของไทย โดยแต่ละสุภาษิตหรือสำนวน จะมีความหมายอธิบายในตัวมัน เพื่อให้เข้าใจง่าย

  สุภาษิตที่ลงในโปรแกรมนี้ อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไร ในเวอร์ชันหน้าจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมครับ

  Tags: supasit thai , thai supasit , app สุภาษิตไทย , โหลดโปรแกรมหาคำสุภาษิตไทย , สุภาษิตไทย , ดาวน์โหลดโปรแกรมthai supasitฟรี , twitter supasitสุภาษิต , โปรแกรมสำนวนไทย , โปรแกรมค้นหาสุภาษิต

  Users review

  from 256 reviews

  "Awesome"

  9