FREE DOWNLOAD

MBS News

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  เป็นแอพอ่านข่าวจากเว็บ mbs.msu.ac.th สามารถใช้งานได้ฟรี

  ### ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน แนะนำให้อ่านเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ###

  คุณสมบัติหลักของ MBS News
  - อ่านข่าวและติดตามข่าวการศึกษาจากเว็บ mbs.msu.ac.th
  - อ่านข่าวตามประเภท
  #HOTNEWS
  #ข่าวประชาสัมพันธ์
  #ข่าวนิสิตปริญญาตรี
  #ข่าวนิสิตบัณฑิตศึกษา
  #ประมวลภาพกิจกรรม
  #ข่าวทุนการศึกษา
  #ข่าวงานวิจัย

  ### ข้อควรรู้สำหรับผู้ใช้งาน ###

  1. นี่ไม่ใช่แอพอย่างเป็นทางการของเว็บ mbs.msu.ac.th
  2. บางครั้งอาจเข้าใช้งานไม่ได้หากเซิร์ฟเวอร์ของทาง mbs.msu.ac.th มีปัญหา
  3. อาจใช้ไม่ได้เมื่อไรก็ได้

  Thanks you all for download this app.
  ขอบคุณสำหรับการ download ครับ.

  * This is unofficial app