FREE DOWNLOAD

Regneregler

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Formler og "regnemaskiner", der viser mellemregninger.

  Med app´en "Regneregler" får du hjælp til dagligdagens matematik, og du kan genopfriske dine matematikkundskaber med en hurtig oversigt over formler og begreber.

  En uundværlig app for elever, forældre, håndværkere og alle andre - uanset niveau - da den både kan bruges som opslagsværk og som hjælp/støtte med forklaringer til selve udregningerne.

  App´en tager udgangspunkt i undervisningen i grundskolen, men rummer også mange emner, der bruges på gymnasiale uddannelser eller i erhvervslivet.

  Teksterne er skrevet, så de er let forståelige. Vores mål er, at alle skal kunne være med - uanset niveau.

  App'en indeholder også en matematisk ordbog over matematiske begreber.

  * Geometri
  Se geometriske figurer, formler og regn på blandt andet arealer, vinkler og meget andet.

  * Rumgeometri
  Se rumgeometriske figurer, formler og regn blandt andet på rumfang.

  * Omregninger
  Omregn imellem grader og radianer, hastighed, længde, arealer, rumfang, målestoksforhold og tidsenheder.

  * Finans
  Læs om lånetyper og beregn terminer, procenter og omregn valuta eller beregn moms.

  * Tal og algebra
  Løs ligninger, regn med brøker eller dividér, gang, læg sammen eller træk fra.
  Se også reglerne for parenteser, potenser, rødder og rækkefølgen af regnearterne.

  * Statistik og sandsynlighed
  Lær om diagrammer, mængdelære, observationer, kombinatorik og sandsynligheder.

  * Funktioner
  Lær om de forskellige typer funktioner og beregn eller tegn dem i vores tegnemaskine.

  * Spil
  Træn den lille tabel eller regnearternes rækkefølge.

  * Tabeller
  Se "den lille" eller "den store" tabel.

  Regneregler app'en er lavet af Site Project ApS, der også står bag hjemmesiden regneregler.dk

  Tags: procentcirkel , regneregler trekanter , matematik pyramider

  Users review

  from 1.091 reviews

  "Great"

  8