FREE DOWNLOAD

Tất cả Từ điển tiếng Việt

  • SEARCH TYPE
  Tất cả Từ điển tiếng Việt icon

  Tất cả Từ điển tiếng Việt

  by: 1.7K 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Gõ vào một từ và Tìm kiếm Tất cả từ điển tiếng Việt cùng một lúc.

  Từ điển
  - Tratu
  - Vdict
  - Kilu
  - TLNET
  - vietfun
  - SOHA
  - Wikipedia
  - Wiktionary
  - Google Web
  - Google Hình ảnh
  - Google Tin tức
  - Google Sách

  Users review

  from 1.688 reviews

  "Great"

  8.6