FREE DOWNLOAD

Tất cả Từ điển tiếng Việt

  • SEARCH TYPE
  Tất cả Từ điển tiếng Việt icon

  Tất cả Từ điển tiếng Việt

  by: 1.7K 8.6

  8.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Gõ vào một từ và Tìm kiếm Tất cả từ điển tiếng Việt cùng một lúc.

  Từ điển
  - Tratu
  - Vdict
  - Kilu
  - TLNET
  - vietfun
  - SOHA
  - Wikipedia
  - Wiktionary
  - Google Web
  - Google Hình ảnh
  - Google Tin tức
  - Google Sách

  Users review

  from 1.657 reviews

  "Great"

  8.6

  Users comments for Tất cả Từ điển tiếng Việt

  A Google user

  by A Google user

  Nov 18, 2017  |  "Awesome"

  toi rat hai long

  Cong Bang

  by Cong Bang

  Oct 03, 2017  |  "Poor"

  It took to long to download.

  Xuân Nguyễn

  by Xuân Nguyễn

  Mar 25, 2017  |  "Poor"

  Chả khác gì đi search Google, phần mềm kiểu gì ko biết?!

  Văn Phúc Phùng

  by Văn Phúc Phùng

  Jan 06, 2017  |  "Poor"

  Như tiêu đề, App này chỉ để vào web + quảng cáo. Bạn muốn gần tôi???

  Arnold Vo

  by Arnold Vo

  Nov 27, 2016  |  "Good"

  Okay app.

  Qui Cafe

  by Qui Cafe

  Aug 06, 2016  |  "Awesome"

  Good app