FREE DOWNLOAD

Govinda suprabatham

  • SEARCH TYPE
  Govinda suprabatham icon

  Govinda suprabatham

  by: 656 8.8

  8.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  This great Suprabhatham was composed by one of the greatest savants of Vaishnaism, Sri Prathivadhi Bhayangaram Annangaracharyar and is a splendid Sri Sookthi that is recited every morning in front of the Sayana Mantapam(place for sleeping) at Thirumalai. This was composed by the author because of a request from his Guru Sri.Manavala Mamunigal.

  1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
  Uthishta narasardoola karthavyam daiva mahnikam

  2. Uthishto Uthishta Govinda uthishta garudadhwaja
  Uthishta kamala kantha thrilokyam mangalam kuru

  3. Mathassamasta jagatham madukaita bhare
  Vakshoviharini manohara divya moorthe
  Sree swamini srithajana priya danaseele
  Sree Venkatesha dayithe thava suprabhatham

  4. Thava suprabhatham aravinda lochane
  Bhavathu prasanna mukha chandra mandale
  Vidhisankarendra vanitha bhirarchithe
  Vrishasaila natha davithel daya nidhe
  5. Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
  Aakasa sindhu kamalani manoharani
  Aadaya padhayuga marchayithum prapanna
  Seshadrisekha ravibho Thava suprabhatham
  6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya
  Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
  Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
  Seshadri sekha ravibho thava subrabhatham
  7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela
  Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
  Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai
  Seshadri sheka ravibho thava suprabhatham
  8. Unmeelya nethra yugamuththama panjarasthaa
  Paathraa vasishta kadhaleephala payasani
  Bhukthvaa saleelamatha keli sukha patanthi
  Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
  9. Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
  vipanchyaa Gayathyanantha charitham
  thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sara rammyam
  Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
  10. Brunga valeecha makaranda rashanuvidda
  Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
  Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
  Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
  11. Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
  Ghoshalayeshu dhadhimanthana
  theevraghoshaaha Roshaathkalim
  vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
  Seshadri sekha ravibho thava suprabhatham
  12. Padmeshamithra sathapathra kathalivargha Harthum shriyam
  kuvalayasya nijanga Lakshmya Bheree
  ninadamiva bibrathi theevranadam
  Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham
  13. Sreemannabheeshta varadhakhila
  lookabandho Sree Sreenivasa
  Jagadekadayaika sindho
  Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  14. Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
  Sreyorthino hara viranchi
  sanadadhyaha Dware vasanthi
  varavethra hathothamangaha
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  15. Sree seshasaila garudachala venkatadri
  Narayanadri vrishabhadri vrishadri
  mukhyam Akhyam thvadeeyavasatheranisam vadanthi
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
  Rakshombhunatha pavamana dhanadhi
  nathaha Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja
  Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  18. Sooryendhubhouma bhudhavakpathi
  kavya soori Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa
  Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  19. Thwathpadadhulibharita spurithothha manga
  Swargapavarga nirapeksha nijantharanga
  Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham
  20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana Swargapavarga
  padaveem paramam shrayantha Marthyaa manushyabhuvane
  mathimashrayanthe
  Sree Venkatachalapathe thava Suprabhatham
  21. Sree bhoominayaka dayadhi guna mmruthabdhe
  Devadideva jagadeka saranya moorthe
  Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham .
  22. Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
  Sree vathsachinha saranagatha parijatha
  Sree Venkatachalapathe thava suprabhatham

  Tags: manavala mamuni , balaji devine , manavala mamunigal , namashivaya suprapatham , www suprabatham tamil

  Users review

  from 656 reviews

  "Great"

  8.8

  Users comments for Govinda suprabatham

  Yogesh chaudhary

  by Yogesh chaudhary

  Jan 17, 2017  |  "Awesome"

  Namo venkateshy

  A Google user

  by A Google user

  Jan 03, 2017  |  "Awesome"

  G

  varadarajulu prakash

  by varadarajulu prakash

  Dec 23, 2016  |  "Awesome"

  Good

  A Google user

  by A Google user

  Dec 10, 2016  |  "Awesome"

  Very hartouch

  Selvi Meena

  by Selvi Meena

  Nov 22, 2016  |  "Poor"

  Superb app

  Balaji Gopal

  by Balaji Gopal

  Nov 15, 2016  |  "Awesome"

  Relaxing and very spiritual