FREE DOWNLOAD

SECESE - Vitální umění

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikace představuje multimediální katalog stejnojmenné výstavy Uměleckoprůmyslového muzea pořádané v Obecním domě v Praze.

  Secese, která se jako Art Nouveau, Belle Époque či Jugendstil rozvinula v uměleckých centrech moderních metropolí Evropy - v Paříži, Bruselu, Vídni, ale i Mnichově a Praze, je pro celoevropský význam jedním z akcentovaných témat portálu Europeana již nyní (viz prezentované virtuální výstavy a digitalizovaný obsah více jak dvou tisíc položek). Secese se v Evropě stala mainstreamem, sjednocujícím typickým florálním dekorem a výraznou stylizací všechna odvětví umělecké produkce. Adorace přírody a její vitální energie proměnila umělecké formy, tvarosloví architektonických prvků a podobu ornamentu, přinesla však také inovace v technologii a použití materiálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměny společnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19. a 20. století, jsou obecně velmi populární pro svou atraktivitu, jak mimojiné dokládají i ohlasy veřejnosti na portálu Europeana a např. její aktivní zapojení do dokumentace evropské secesní architektury. Díky projektu Partage Plus, jehož prostřednictvím se mnohonásobně zvětší objem zpřístupněného materiálu, bude možné lépe sledovat i lokální specifika secesního stylu, která často vycházela z umělecké tradice jednotlivých uměleckých, ale i národních a geografických okruhů.
  Na projektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy (např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien; Design Museum, Gent; Koninklijke Musea voor Kuunst en Geschiedenis, Brussel; National Museum of Finland, Helsinki; Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsaw). V průběhu 24 měsíců trvání projektu bude v partnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, keré budou postupně zprístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování. Záměrem projektu je mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelů v digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou komplexní zobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímání tvarové variability, charakteristické právě pro secesní díla. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje výběr, odborné zpracování a digitalizaci 1.000 sbírkových předmětů z fondů skla, keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraniční provenience z let 1898 - 1907. Ve výběru budou zastoupena především díla klíčových autorů, jako např. Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže a rovněž reprezentativní soubory, jako např. produkty Harrachovské sklárny nebo další ukázky neautorské tovární výroby.
  Uměleckoprůmyslové museum v Praze se v letech 2012–2013 účastní evropského projektu Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, podpořeného grantem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384.
  Cílem projektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví - volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z období Art Nouveau široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana. Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výsledná obsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnout cenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejních sbírek.

  Digitalizované záznamy předměty ze sbírek UPM jsou na portálu Europeana zpřístupněny prostřednictvím online prezentace muzejních a galerijních sbírek v aplikaci www.esbirky.cz Národního muzea.

  Art,Nouveau,Mucha,Klimt,Kotera,Hoffman,Tiffany,Preisler,Vachal,Prague,umeleckoprumyslove,museum,UPM

  Users review

  from 5 reviews

  "Great"

  7.6