FREE DOWNLOAD

m-zaba za poslovne subjekte

  • SEARCH TYPE
  m-zaba za poslovne subjekte icon

  m-zaba za poslovne subjekte

  by: 85 4

  4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  M-ZABA ZA POSLOVNE SUBJEKTE
  PRISTAJE SVIMA!

  Bankarstvo putem mobilnog telefona najjednostavniji je i najbrži način financijskog poslovanja. Dok ste na službenom putu ili na kavi, na odmoru, a trebate hitno provjeriti stanje računa, provjeriti da li ste dobili očekivanu uplatu, platiti račune ...
  m-zaba PS, usluga mobilnog bankarstva Zagrebačke banke, omogućuje vam da uskladite ubrzani životni tempo i vaše poslovanje s Bankom bilo kada, bilo gdje, neovisno o mobilnom operateru čije usluge koristite.

  m-zaba PS omogućuje: informacije o stanju transakcijskih računa i računa oročenih depozita, broju i iznosu naloga u najavi i naloga koji čekaju na izvršenje, pregled prometa po računima, zadavanje naloga za plaćanje s datumom valute do 30 dana unaprijed unutar dnevnog limita, kreiranje predložaka, povlačenje predložaka pripremljenih putem e-zaba poslovnog bankarstva, naručivanje izvoda iz arhive i mjesečnih izvještaja o stanju i prometima po računu, pregled cijena udjela ZB Invest fondova, uvid u stanje i promete ZB Invest linka, B2B Prodavatelj, B2B Kupac, uvid u tečajnu listu, korištenje konvertera valuta, pristup korisnim informacijama za vaš kontakt s Bankom.

  m-zabu PS možete koristiti i na engleskom jeziku!

  m-zaba PS osigurava kontrolu financijskog poslovanja kroz ugovaranje različitih razina ovlaštenja: informacije (stanje, prometi), račun oročenih depozita (stanje, prometi), nalozi za plaćanje i ZB Invest fondovi.

  m-zaba PS potpuno je sigurna: automatski se gasi nakon 3 minute nekorištenja, zaključava se nakon 3 uzastopna unosa pogrešnog PIN-a, podaci vezani uz račune i PIN ne čuvaju se u mobilnom telefonu. Slanjem minimalne količina podataka troškovi internetskog prometa svedeni su na najmanju moguću mjeru.

  m-zabu PS možete ugovoriti putem e-zabe ili kod voditelja poslovnog odnosa.

  -----------------

  M-ZABA FOR CORPORATES
  FITS ALL!

  Banking via mobile phone is the simplest and quickest way to handle your finances. While you are on a business trip or having a cup of coffee, somewhere on vacation, and you urgently need to check your A/C balance, check if you have received a payment, pay your bills ...
  m-zaba PS, Zagrebačka banka’s mobile banking service for corporates, enables you to bring your rapid pace with your dealings with the Bank anytime and anywhere, regardless of the mobile operator you use.

  m-zaba PS has the following functionallities: A/C balance information, information on the number and amount of notified payments and payments pending execution, overview on movements in A/Cs, making payments with value date up to 30 days in advance within your daily limit, creation and withdrawal of templates prepared via Internet banking (e-zaba corporate), ordering of archive statements and monthly reports on A/C balances and movements, overview of prices of shares in ZB Invest funds and access to the balance and movements in your ZB Invest link, B2B Seller, B2B Buyer, exchange rate list, currency converter, access to useful information for your contact with the Bank.

  You can use m-zaba PS in English!

  m-zaba PS ensures complete control of financial operations by assignment of different authorization level: transaction account balances and movements, term deposit A/C balances and movements, payment orders and ZB Invest funds.

  The use of m-zaba PS is fully secure because it shuts down automatically after beeing idle for 3 minutes, it locks after 3 consecutive attempts to enter a wrong PIN, the data relating to accounts and PIN are not kept in the mobile phone. While using the service, you access the Internet only when retrieving the data you need, therefore Internet costs are reduced to the minimum.

  m-zaba PS can be negotiated via e-zaba or with business relationship manager.

  KW: mZabaPS

  Tags: m zaba aktivacija , mzaba , mzaba aktivacija , mzaba cijena , m zaba , kako aktivirati m zabu , koliko košta mzaba , mbanking zaba za b2b , mpay zaba

  Users review

  from 85 reviews

  "OK"

  4