FREE DOWNLOAD

Dansk Mad, Fødevaredatabanken

  Dansk Mad, Fødevaredatabanken icon

  Dansk Mad, Fødevaredatabanken

  by: 16 6.6

  6.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Alt innhold er hentet fra http://www.foodcomp.dk/

  Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en meget lang tradition med udgivelse af tabeller over fødevarernes næringsindhold med at skifte fra de trykte tabeller til udgivelse af fødevaredata på nettet.

  I de sidste cirka 30 år har det været en offentlig opgave at systematisere og udgive de mange tusinde data, som stammer dels fra undersøgelser foretaget af Fødevareinstituttet, tidligere i Danmarks Fødevareforsknings / Fødevaredirektoratets / Levnedsmiddelstyrelsens / Statens Levnedsmiddelinstituts regi, dels fra andre forsknings- og industrilaboratorier.

  Historie

  Fødevaretabeller har en meget lang tradition i Danmark. De har mange anvendelser og er et af ernæringsvidenskabens grundlæggende redskaber. Der har været udarbejdet oversigter over fødevarernes indhold af næringsstoffer i mere end 125 år.

  Kilde:

  Saxholt, E., Christensen, A.T., Møller, A., Hartkopp, H.B., Hess Ygil, K., Hels, O.H.:
  Fødevaredatabanken, version 7.
  Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. December 2008.
  Fødevaredatabankens netsted: http://www.foodcomp.dk/

  Fødevaredatabanken, version 7, 2008.

  Ansvarsfraskrivelse

  Fødevareinstituttet har med dette netsted til hensigt at lette borgernes adgang til information om stofferne i de fødevarer, vi spiser. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og ajourførte som muligt. Eventuelle fejl søges rettet.

  Det er klart, at en fødevaredatabank ikke bliver til alene ved en dansk indsats, dertil er de økonomiske omkostninger alene til fødevareanalyser alt for store, selv set over en længere årrække. Der er derfor i et vist omfang hentet data fra andre landes fødevaredatabanker.
  Fødevareinstituttet kan derfor ikke give garantier vedrørende nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af disse data.

  Fødevareinstituttet påtager sig ligeledes intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf, herunder anvendelse i programmel og link fra andre databaser. Der kan således ikke gøres erstatningsansvar gældende, hverken for direkte eller indirekte tab for f.eks. driftstab og avancetab.

  Tags: madvare , fødevaretabeller

  Users review

  from 16 reviews

  "Good"

  6.6