FREE DOWNLOAD

Norsk Mat, Matvaretabellen

  Norsk Mat, Matvaretabellen icon

  Norsk Mat, Matvaretabellen

  by: 44 7.8

  7.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

  Matvaretabellen 2016 inneholder 1600 matvarer og har verdier for 38 næringsstoffer. Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

  Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:
  Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier
  Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller
  Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter

  Matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og ved matvareproduksjon.

  Den offisielle norske matvaretabellen samfinansieres av Mattilsynet og Helsedirektoratet. Det praktiske arbeidet utføres av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

  Alt innhold er hentet fra "Matvaretabellen 2016. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo. www.matvaretabellen.no".

  Tags: matvaretabellen

  Users review

  from 44 reviews

  "Great"

  7.8