FREE DOWNLOAD

Karaoke Arirang List

  • SEARCH TYPE
  Karaoke Arirang List icon

  Karaoke Arirang List

  by: Kiet Trinh 134 7.6

  7.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  -- VI --

  Tìm và lưu nhớ những bài hát bạn yêu thích của máy karaoke Arirang thật nhanh và dễ dàng.
  Chương trình này dùng để tìm mã số bài hát trong máy karaoke Arirang rất thịnh hành ở châu Á. Lưu ý: Đây không phải là chương trình để hát karaoke.

  Cập nhật đến Vol 45 (03/05/2012).

  Hướng dẫn cập nhật danh sách bài hát mới:
  1. Bấm nút Menu trên điện thoại.
  2. Chọn Cập nhật (hoặc Update), chương trình sẽ tìm danh sách bài hát mới nhất trên internet, nếu tìm thấy sẽ thông báo hỏi bạn có muốn cập nhật không.
  3. Chọn Cập nhật, đợi ít giây để chương trình tải danh sách mới xuống.
  4. Sau khi tải xong, thoát và khởi động chương trình lại.

  Tính năng:
  - Bài hát tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa... (và đang mở rộng).
  - Cập nhật trực tuyến danh sách bài hát mới nhất.
  - Danh sách các bài hát yêu thích.
  - Đa ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt.

  -- EN --

  Search and add your favorite songs of Arirang karaoke machine quickly and easily.
  This application is used to query the songs codes from names which are widely used in Arirang karaoke machine in Asia. This is not a karaoke player.

  Up to date Vol 45 (05/03/2012).

  How to update new songs list:
  1. Press Menu.
  2. Click Update (or Cập nhật), the application will start finding new songs list online and will notice if found any.
  3. Click Update again and wait for download.
  4. Restart the application.

  Features:
  - English songs, Vietnamese songs, Chinese songs... (and will be more).
  - Online updatable karaoke songs list.
  - Your favorite songs list.
  - Multi-language: English, Vietnamese.

  Tags: ma so karaoke arirang , ma so bai hat karaoke arirang , mã số karaoke arirang , list karaoke english arirang , list karaoke arirang english , list karaoke , tim ma so bai hat karaoke arirang , list karaoke arirang , ma bai hat karaoke arirang

  Users review

  from 134 reviews

  "Great"

  7.6