FREE DOWNLOAD

Kế hoạch cưới

  • SEARCH TYPE
  Kế hoạch cưới icon

  Kế hoạch cưới

  by: AppShopVN.com 40 9.2

  9.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Ứng dụng [Kế hoạch cưới] sẽ giúp bạn lập kế hoạch chi tiết cho 1 đám cưới hoàn hảo, với các tính năng sau
  - Đếm ngược tới ngày kết hôn
  - Quản lý danh sách công việc cần làm (từ 12 tháng trước ngày cưới đến sau ngày cưới)
  - Quản lý ngân sách - chi phí cần cho đám cưới
  - Quản lý danh sách khách mời
  - Xuất file dữ liệu và gửi đến email của bạn.

  HDSD : bạn có thể thêm / sửa / xóa 1 group hay 1 item bằng cách nhấn và giữ vào group hay item đó. Hoặc có thể thêm mới bằng cách nhấn nút Menu trên điện thoại

  Users review

  from 40 reviews

  "Awesome"

  9.2