FREE DOWNLOAD

AKUT BARN

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Akut Barn er udarbejdet med det formål at hjælpe klinikeren til hurtigt og sikkert at kunne forberede modtagelse af det akut syge eller tilskadekomne barn.

  Ved at dreje på hjulet på forsiden af Akut Barn vælges alder og vægt. Når de relevante værdier nås, bekræftes ved at trykke på ”OK” midt i hjulet. Straks præsenteres det ønskede guideark med normalfysiologiske værdier, anbefalede utensilier, lægemidler og volumenboli.

  Akut Barn indeholder 31 guideark i intervallet nyfødt (3 kg) til 10 år (33 kg) samt Newborn Life Support guidelines fra European Resuscitation Council og guidelines for avanceret genoplivning af børn fra Dansk Råd for Genoplivning.

  Akut Barn App er udviklet af overlæge og børneanæstesiolog Morten Bøttger og overlæge og akutlæge Michael Friis Tvede fra anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

  2019-versionen af Akut Barn er baseret på den oprindelige version af Akut Barn, som med støtte fra TrygFonden blev udgivet i 2012.

  Users review

  from 22 reviews

  "Great"

  7