FREE DOWNLOAD

NVA-dagen

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Over deze applicatie
  --------------------
  De applicatie NVA-dagen bevat het programma, de abstracts en de plattegrond van de Anesthesiologendagen die op 19 en 20 mei 2011 in Maastricht worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
  De Androidapplicatie NVA-dagen versie 1.0 is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, email nva@anesthesiologie.nl , www.anesthesiologie.nl.
  Uitgever: De Tijdstroom uitgeverij
  Ontwikkeling: Jonge Sla Design
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

  Disclaimer
  ----------
  Aan de totstandkoming van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.

  Feedback
  --------
  Voor reacties op deze applicatie houden wij ons gaarne aanbevolen.
  Voor fouten, verbeteringen, suggesties of goede ideeën, stuur een e-mail naar info@tijdstroom.nl

  Tags: anesthesiologie medicatie apk , appie , nva dagen 2011 , nva , nva maastricht

  Users review

  from 2 reviews

  "Good"

  6