FREE DOWNLOAD

Ram Chandra Kripalu Bhaj Man

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aarti text moves in Auto Scroll mode with the audio,
  Play/Pause/Continue/Stop options available for audio.

  Lord Rama Aarti:

  Shri Ram Chandra Kripalu Bhaj Man
  Haran Bhavbhay Darunam
  Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Kar
  Kanj Pad Kanjarunam.

  Kandarp Agnit Amit Chhavi
  Navneel Neeraj Sundaram
  Patpeet Manhutdit Ruchisuchi
  Nomi Janak Sutavaram.
  Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav
  Datiya Vansh Nikandnam,
  Raghunand Anand Kand Koshal
  Chand Dashrath Nandnam.
  Sir Mukut Kundal Tilak Charu
  Udar Angvi Bhushanam,
  Aajanubhuj Sir Chap Dhar
  Sangram Jit Khar Dushanam
  Iti Vadate Tulsi Das Shankar
  Shesh Muniman Ranjnam,
  Mam Hriday Kanjnivas Kuru
  kamadi Khaldal Ganjnam.
  Man Jahi Ranchayo Milihi So
  Var Sahaj Sundar Sanvaro
  Karuna Nidhan Sujan
  Sheel Sneh Janat Ravro
  Ehibhanti Gauri Ashish Sunsiy
  Sahit Hiya Aarshit Ali,
  Tulsi Bhavani Pooji Puni Puni
  Mudit Manmandir Chali

  Tags: chandra , types of aarti of god rama

  Users review

  from 1.212 reviews

  "Awesome"

  9.2