FREE DOWNLOAD

Hiển Đạo -Thanh Sĩ - Kinh Phật

  • SEARCH TYPE
  Hiển Đạo -Thanh Sĩ - Kinh Phật icon

  Hiển Đạo -Thanh Sĩ - Kinh Phật

  by: 2 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Chức năng chính:
  Hỗ trợ nghe online và offline các tác phẩm của ngài Thanh Sĩ - Phật Giáo Hòa Hảo gồm:

  1. Lời Vàng Trong Mộng
  2. Vạn Niên Huynh Đệ
  3. Rằm Tháng 10
  4. Đâu Là Phàm Thánh
  5. Tiếng Nói Trong Hoa Sen
  6. Hởi Quê Nhà
  7. Đã Chết Mà Sống
  8. Tôi Không Quên
  9. Ánh Sáng Từ Bi
  10. Đường Giải Thoát
  11. Thần Cơ Thật Luận
  12. Con Thuyền Đại Đạo
  13. Đời Mạt Pháp
  14. Là Phật Tử
  15. Tình Đạo Phật
  16. Đến Liên Hoa

  *****************************************************

  THANH tâm kiến chơn PHẬT
  SĨ khí phùng chánh GIÁO
  HIỂN pháp Phật nhơn HÒA
  ĐẠO khai môn từ HẢO.

  * * *
  Máy Đạo không xa xôi,
  Quay đầu lại thấy rồi;
  Thấy ra mau hay chậm,
  Là do sức tỉnh hồi.

  * * * *
  Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền,
  Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;
  Bỏ đi lối sống theo ma quỉ,
  Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên.
  Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh,
  Đức cao tước lộc khó so duyên;
  Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ.
  Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền.
  ( Thanh- Sĩ )

  Users review

  from 2 reviews

  "Awesome"

  10