FREE DOWNLOAD

T3 Thailand

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  T3 นิตยสารชั้นนำจากประเทศอังกฤษเปิดประตูพาคุณก้าวสู่โลกแห่งอุปกรณ์ไฮเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที เราทำหน้าที่เป็นตัวกลั่นกรองเลือกเฟ้นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมและแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ให้ผู้อ่านทราบถึงความเคลื่อนไหว และทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพรูปลักษณ์ และราคา ภายใต้เนื้อหาสาระที่เป็นกลาง พร้อมภาพประกอบสวยงามเพื่อตอบรับวิถีชีวิตยุคปัจจุบันที่ต้องการทั้งความรวดเร็วสะดวกสบาย และความบันเทิงในการบริโภคข่าวสาร

  Users review

  from 2 reviews

  "Good"

  6