FREE DOWNLOAD

Tin Eva

  • SEARCH TYPE
  Tin Eva icon

  Tin Eva

  by: IAD Group 0 0

  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  - Ứng dụng “Tin Eva” nhằm giúp người dùng cập nhật các thông tin về tình hình kinh tế, đời sống xã hội, thế giới, ... một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Ngoài ra, còn có các thông tin hấp dẫn về nghệ thuật như : làm đẹp, thời trang, sức khoẻ, ...
  - Tin tức “Tin Eva" được chọn lọc từ http://eva.vn