FREE DOWNLOAD

3D Levski Sofia Live Wallpaper

  • SEARCH TYPE
  3D Levski Sofia Live Wallpaper icon

  3D Levski Sofia Live Wallpaper

  by: Calorete Soft 21 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Great live wallpaper which will allow you to enjoy the Levski Sofia badge anywhere.

  The wallpaper is interactive, reacts to movement. You can set the speed, transparency and interactivity ring if you prefer.

  To set the Live wallpaper do the following:

  -Start the application
  -Click on the menu button (the left button of the phone's main button).
  -We go to the list of live wallpapers and found which you want. Once we click on our wallpaper you can enter the settings or set it.

  Български
  ---------

  Великата живо тапет, който ще ви позволи да се насладите на ПФК Левски София значка навсякъде.

  Тапетът е интерактивен, реагира на движение. Можете да настроите бързина, прозрачност и интерактивност пръстен, ако предпочитате.

  За да настроите на живо тапет направете следното:

  - Стартирайте приложението
  Кликнете върху бутона за менюто (левия бутон на основния бутон на телефона).
  Отиваме към списъка на живи тапети и е установено, която искате. След като кликнете върху нашия тапет можете да въведете настройките или да го настроите.

  Tags: Професионален футболен клуб Левски София, Сините, Отбора на народа

  Tags: левски wallpapers , levski wallpaper , levski sofia , levski , levski sofia logo , levski 3d , levski sofia wallpapers , levski live wallpaper , live wallpapers левски софия

  Users review

  from 21 reviews

  "Awesome"

  9.6