FREE DOWNLOAD

Pravoslaven Kalendar

  • SEARCH TYPE
  Pravoslaven Kalendar icon

  Pravoslaven Kalendar

  by: 543 9.2

  9.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Language: Macedonian
  Year: 2015

  Pravoslaven Kalendar is a simple Android app that displays the religious holidays from the Macedonian Orthodox calendar.

  Features:
  * Beautiful design
  * Artwork and icons from the rich Orthodox history
  * Display of the holidays for the current year
  * Detailed description for all saints
  * List of fasting / allowed foods for the current day
  * Calendar widget for convenient display on your homescreen
  * Calendar with major religious and national holidays
  * Wallpaper with Orthodox artwork
  * Holiday's sharing
  * Favorite holiday notifications

  The code is open source and anyone can contribute.
  https://github.com/TheMedo/PravoslavenKalendar

  The font used for the major holiday is the new Macedonian font - Kapak
  http://www.creativexchng.com/

  -

  Јазик: Македонски
  Година: 2015

  Православен Kалендар е едноставна Андроид апликација која овозможува преглед на верските празници од македонскиот православен календар.

  Карактеристики:
  * Елегантен дизајн
  * Икони од богатата Христијанска историја
  * Приказ на празниците за тековната година
  * Детален опис за сите празници и светци
  * Листа на пости и дозволени типови храна за тековниот ден
  * Календар (џиџе) за брз пристап од работниот екран
  * Календар со означени верски и национални празници со неработни денови
  * Можност за поставување дневни позадини со Христијански икони
  * Споделување на празници
  * Известувања за омилените празници

  Кодот е отворен и секој може да придонесе за развојот на Православниот Календар.
  https://github.com/TheMedo/PravoslavenKalendar

  Фонтот на големиот празник е новиот македонски фонт - Капак
  http://www.creativexchng.com/

  Tags: pravoslaven kalendar 2013 mk , pravoslaven kalendar 2013 , pravoslaven kalendar , makedonski pravoslaven kalendar , pravoslaven kalendar mart , pravoslaven kalendar 2013 makedonija mart , pravoslaven kalendat 2013 , pravoslaven kalendar mk 2013 , makedonski pravoslaven kalendar 2014

  Users review

  from 543 reviews

  "Awesome"

  9.2