FREE DOWNLOAD

Cartesia ProSmart

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Cartesia ProSmart är ett verktyg för kvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart är en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgör kompletterande webbklient.
  ProSmart medger mobila användare att registrera och kommunicera position och aktivitet löpande under arbete. Data behandlas och skickas till molntjänst som sedan kan visualiseras och analyseras via webbklienten. Där kan
  en transport- eller arbetsledare via kartor och formulär skapa underlag för fakturaunderlag, redovisa utförda arbeten, se enheter i realtid och mycket annat.

  Cartesia ProSmart fungerar endast om användaren har en licens/ett konto från Cartesia.

  Cartesia Prosmart är en produktserie som utvecklas av Cartesia - Ledande inom verksamhetsnära Geografisk IT

  Users review

  from 5 reviews

  "Great"

  8.8