FREE DOWNLOAD

Khoa Ung Dung Rieng Tu

  • SEARCH TYPE
  Khoa Ung Dung Rieng Tu icon

  Khoa Ung Dung Rieng Tu

  by: Sinbi Game 223 8.8

  8.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Bảo vệ các ứng dụng riêng tư của bạn : SMS, Địa chỉ, Gmail, Facebook, Thư viện ảnh, Video, Cài đặt, Điện thoại... bất cứ ứng dụng nào mà bạn muốn.
  - Không bao giờ phải lo lắng khi cho bạn mượn xem máy điện thoại
  - Không bao giờ lo lắng về thông tin riêng tư bị người khác đọc được.
  - Không bao giờ phải lo lắng lỡ tay thay đổi cài đặt, mua trò chơi...
  Bảo về bất cứ ứng dụng nào bằng mật khẩu hoặc hình vẽ 9 điểm.
  Khóa/Bỏ khóa 1 thao tác nhanh gọn
  Khóa điện thoại đi/đến
  Khóa cài đặt hệ thống
  Khóa nhanh trên thanh trạng thái
  Cho phép vào lại app nhanh và không cần mở khóa
  Ẩn ứng dụng
  và rất nhiều các tính năng khác. Mời bạn tải và dùng ứng dụng tuyệt vời.

  Users review

  from 223 reviews

  "Great"

  8.8