FREE DOWNLOAD

איך אני עובד PRO

  איך אני עובד PRO icon

  איך אני עובד PRO

  by: 10 7.6

  7.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  אפליקצית איך אני עובד המלאה המכילה אפשרויות רבות יותר מהאפליקציה הבסיסית כגון צפייה חודשית מלאה של הסידור או לחילופין צפייה שבועית של הסידור , צפייה במסדר 4 או5 הכוללת את ארבעת או חמשת הסידורים יחדיו ובנוסף אפשרות לעדכן שינויים בסידור העתידי .
  ניתן לקבל התראה באופן אוטומטי לפני כל משמרת ולראות חגים מועדים וכל שאר האירועים שישנן ביומן בתצוגת הסידור החודשית

  אפשרויות:
  v 1.6.2
  צפייה שבועית.
  סידור של 5 אנשים בו זמנית.
  יכולת עדכון משמרות.
  שמירת שינויים + אין צורך בהגדרה של המשמרת של אותו יום בכל הפעלה.
  אין פרסומות.
  צפייה חודשית.
  מערכת התראות לפני תחילת משמרת.
  תצוגה חודשית - הצגת היום הנוכחי.
  תצוגה חודשית - הצגת אירועים שישנם ביומן במכשיר.
  אפשרות לשמור שינויים שנעשו בסידור בקובץ בכרטיס זיכרון.
  אפשרות לשמור ולשלוח באופן אוטומטי שינויים שנעשו בסידור שלך ( יעיל במידה ואתה רוצה לעדכן מכשירים אחרים שמותקן עליהם האפליקציה עם הסידור שלך כגון האישה או הילדים ).

  Users review

  from 10 reviews

  "Great"

  7.6