FREE DOWNLOAD

Vildsvin

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Hvis du har set vildtlevende vildsvin eller tegn på vildtlevende vildsvin, kan du indberette det her.

  Vildsvinet forsvandt fra Danmark for 200 år siden. Siden da har der kun været få beretninger om vildsvin, som er vandret fra Tyskland og ind i Sønderjylland. At der sker indvandring af vilde dyr fra Tyskland, viste bl.a. ulven i Nationalpark Thy i efteråret 2012. Ligeledes er mårhunden indvandret fra Tyskland.
  Et tidligere forskningsprojekt konkluderede, at der kun var lidt skov i Sønderjylland, hvilket begrænser muligheden for at etablere en større bestand af vildsvin. Otte år efter dette forskningsprojekt vil vi gerne belyse, om vi havde ret eller ej. Vi vil derfor kortlægge, om der er kommet fritlevende vildsvin til Danmark – og i givet fald hvor de findes, og hvor mange der er.

  Det sker i et projekt i samarbejde mellem Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer.
  Vi vil derfor bede lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis de ser – eller har set - fritle-vende vildsvin eller tegn på vildsvin i Danmark samt hvor i landet, det er sket.
  Hvad bliver indberetningerne brugt til?
  Indberetningerne vil blive brugt til at kortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig. Indberetnings-værktøjet er tilgængeligt for alle.

  Projektet udføres af landskabsforvalterstuderende Astrid Moltke som led i hendes speciale. Øvrige pro-jektdeltagere er Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og Søren Saxmose Nielsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet samt Lisbeth Harm Nielsen og Lis Alban fra Landbrug og Fødevarer.
  For yderligere information kontaktes Astrid Moltke Jordt oprettip@lf.dk

  Users review

  from 8 reviews

  "Great"

  8.2