FREE DOWNLOAD

บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง 1

  • SEARCH TYPE
  บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง 1 icon

  บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง 1

  by: Thanakorn Papan 5 8.4

  8.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
  ตอนที่ ๑ ถึง ๖
  ข้อมูลเบื้องต้น
  พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ตอนที่ ๑ กำเนิดพระสังข์
  ตอนที่ ๒ ถ่วงพระสังข์
  ตอนที่ ๓ นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข์
  ตอนที่ ๔ พระสังข์หนีนางพันธุรัต
  ตอนที่ ๕ ท้าวสามนต์ให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่
  ตอนที่ ๖ พระสังข์ได้นางรจนา

  อ่านต่อ...
  *ยังไม่ได้เพิ่มเสียงประกอบ

  Tags: บทละครเรื่องสังข์ทอง , บทละครสังข์ทอง , บทละคร สังข์ทอง , ละครนอกเรื่องสังข์ทอง , บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง , เรื่องสังข์ทอง , ละครสังข์ทอง , บทละครเรื่องเงาะป่า , บท ละคร สังข์ ทอง

  Users review

  from 5 reviews

  "Great"

  8.4