FREE DOWNLOAD

פדיון הבן

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  בס"ד
  פדיון הבן
  יישום שמכיל את סדר פדיון הבן בצורה ברורה.
  והלכותיו מקיצור ש"ע ילקוט יוסף
  ממו"ר הרב יצחק יוסף שליט"א
  כן מחשבון לקביעת זמן הפדיון וערך חמש סלעים (מתעדכן אונליין מהרשת).

  סימן שה - הלכות פדיון הבן
  על מי מוטלת מצות הפדיון
  את מי חייבים לפדות
  אצל מי יש לפדות
  מתי יש לערוך את הפדיון
  סדר הפדיון
  פדיון הבן במעגל השנה
  פדיון הבן בשבת ויום טוב
  מנהגי הסעודה
  (כפי שמופיע במאגר תורני "תורת אמת")
  אנא סמנו חמש כוכבים.

  תודה

  OKGApps

  בע"ה הפעלנו שרת חדש לצורך חישוב ערך הפדיון חמש סלעים.
  האמנם, זהו שרת חינמי אך עד כאן עובד כשורה.
  אם מאן דהוא מעוניין לתרום עבור שרת ל3 שנים (בערך 550 ש"ח) יפנה ל okgapp@gmail.com
  שרת זה משמש גם עבור עוד כמה דברים טובים.
  כל טוב ובשמחות

  לכל המעוניין :
  כהנים שעורכים פדיון:

  נתנאל כהן 050-710-8242
  שהוא גם זמר, פייטן ועורך טקסים מקצועי
  https://sites.google.com/site/netanelkohen.

  הרב יוסף חיים הכהן 0544736162 קדימה
  https://plus.google.com/115774779713816013455/posts/e56vS2CPFHH

  אם יש כהנים שרוצים שהוסיף אותם מכל מקום בעולם - אנא שלחו לי וב"נ הוסיפם.

  תגים:
  פטר רחם, פדיון בכורות
  חישוב חמש 5 סלעים
  ברית מילה
  מחשבון פדיון הבן

  Users review

  from 77 reviews

  "Awesome"

  9.8