FREE DOWNLOAD

תפילת הדרך

  תפילת הדרך icon

  תפילת הדרך

  by: 266 8.4

  8.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  תפילת הדרך
  תפילת הדרך לטיסה
  תפילת הדרך באנגלית - The Traveler’s Prayer

  תפילת הדרך היא תפילה יהודית הנאמרת בעת יציאתו של האדם לדרך, ועיקר עניינה הוא, בקשת האדם מאלוהים שישמור עליו מן הסכנות האורבות לו בדרכו.

  תפילת הדרך נתקנה מפני שכאשר אדם יוצא מביתו או ממקום יישוב הוא מתרחק מחברת בני אדם ונחשף לסכנות היכולות לפגוע בו, ובמקום מרוחק אף לא יימצאו אנשים שיוכלו לעזור לו. מפני כך נאמרת תפילה זו בלשון רבים- האדם משתף עצמו עם הרבים שאינם איתו ועל ידי כך יינצל.

  הלכת תפילת הדרך:
  את תפילת הדרך יש לומר מיד לאחר שמתרחקים מן העיר ארבעה קילומטרים. בדרך קצרה יותר אין אומרים תפילת הדרך.
  הנוסע בדרך שיש בה סכנה, יאמר תפילת הדרך גם אם הדרך קצרה מארבעה קילומטר.
  הנוסע כמה נסיעות ביום, יאמר את תפילת הדרך בנסיעה הראשונה ויתכוון לכל הנסיעות של היום. אם שינה את תכניותיו, והוסיף נסיעות שלא חשב עליהן, יחזור ויאמר את תפילת הדרך.

  תפילה זו תוקנה בתקופת התלמוד על ידי רב חסדא:
  "אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך" (תלמוד בבלי, ברכות, דף כ"ט עמ' ב').

  Tefilat Haderech -Traveler's Prayer

  Created by Androcalc
  More free android applications on www.androcalc.com

  Tags: ברכת הדרך באנגלית

  Users review

  from 266 reviews

  "Great"

  8.4