FREE DOWNLOAD

סיפורי מעשיות

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  הישום מכיל:
  סיפורי מעשיות משנים קדמוניות.
  י"ג מעשים שסיפר רבנו הקדוש.
  מעשה א
  מאבדת בת המלך
  מעשה ב
  ממלך וקיסר
  מעשה ג
  מחיגר
  מעשה ד
  מעשה נסים
  מעשה ה
  מבן מלך מאבנים טובות
  מעשה ו
  ממלך ענו
  מעשה ז
  מזבוב ועכביש
  מעשה ח
  מרב ובן יחיד
  מעשה ט
  מחכם ותם
  מעשה י
  מבערגיר ועני
  מעשה יא
  מבן מלך ובן שפחה
  מעשה יב
  מבעל תפלה
  מעשה יג
  מהשבעה בעטליר'ס
  רמזי המעשיות /
  לר' נחמן גאלדשטיין הרב ד'טשערין.
  עוד י"ד מעשיות נוספות שסיפר רבנו.
  ומהם מעשה בביטחון, מעשה מהאינדק, מעשה מפלומפ. ועוד...
  התיקון הכללי השלם שתיקן רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב.
  מובאת גם תפילה על התיקון הכללי, ממוהרנ"ת מברסלב זיע"א.

  הגדרות והבהרות:

  1. הגדל/הקטן תצוגה - אפשר לשנות גודל תצוגה ע"י לחצני הווליום או התפריט של המכשיר.
  2. מצב מסך - אפשרויות לקביעת סיבוב המסך.
  3. הסר ניקוד - הוספנו זאת לתקן טקסט מהופך במכשירים שלא תומכים בניקוד.
  4. ישר לימין - הוספנו זאת לתקן טקסט מיושר לשמאל במכשירים מסוימים.
  5. מצב לילה - טקסט לבן על גבי רקע שחור, למניעת סנוור וחיסכון בסוללה.

  אם יש תקלות בבקשה לשלוח לי מייל אני בע"ה אנסה לתקנם.

  אנא סמנו חמש כוכבים.

  כל הזכיות שמורות לכל עם ישראל.
  ה' יזכנו במהרה לאורו.
  מצווה להעתיק לצלם לשכפל בכל מדיה שהיא, ומצווה גדולה להפיץ.

  OKGApps

  Users review

  from 265 reviews

  "Awesome"

  9.6