FREE DOWNLOAD

Ap Geiriaduron Cymraeg/Welsh

  • SEARCH TYPE
  Ap Geiriaduron Cymraeg/Welsh icon

  Ap Geiriaduron Cymraeg/Welsh

  by: 273 8.4

  8.4 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  [sgroliwch i lawr ar gyfer Cymraeg]

  The Ap Geiriaduron contains the Cysgair general dictionary, as well as the standardised terminology dictionaries for schools and further education colleges in Wales, Y Termiadur Addysg, and for Universities in Wales, Geiriadur Termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. All these dictionaries provide English-Welsh/Welsh-English entries and can be used offline in case you do not have an internet connection.

  Features:

  * Offline dictionary for anytime searches
  * English and Welsh user interface languages
  * Demutate and deconjugate Welsh words to show their original form.
  * ‘Drill down’ feature to find more detailed information on specific words
  * Wildcard Welsh searches; e.g. use it as a rhyming dictionary by searching for ‘*aith’ to find all words ending in ‘with’
  * Contains the Cysgair Dictionary, an easy to use descriptive dictionary with over 25,000 Welsh and 25,000 English words
  * Contains ‘Y Termiadur Addysg‘ dictionary; funded by the Welsh Government as the dictionary of standardised terminology for schools and further education
  * Contains the Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg; containing definitions, images and diagrams; funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as the dictionary of standardised terminology for Welsh-medium higher education
  * Provides a gateway to the National Terminology Portal at termau.cymru for expanded searches
  * Automatic updating of dictionaries as new words, terms and dictionaries are added

  The Ap Geiriaduron is a Bangor University application, part-funded by a Go Wales graduate scheme. Further versions were funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Grantiau Bychan (small grants) scheme so as to adapt for including their dictionaries.

  Developers:
  Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.

  Editors / Terminologists:
  Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys

  ******************

  Mae'r Ap Geiriaduron yn cynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair yn ogystal â geiriaduron termau safonol ar ffurf Y Termiadur Addysg (sy'n darparu termau ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru), a Geiriadur Termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n darparu termau wedi'u diffionio ar gyfer prifysgolion Cymru. Mae'r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i'w defnyddio.

  Nodweddion:

  * Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
  * Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a'r iPhone
  * Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg
  * Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol geiriau
  * Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
  * Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
  * Cynnwys geiriadur Cysgair, geiriadur disgrifadol hwylus
  * Cynnwys geiriadur termau Y Termiadur Addysg sydd i'w weld ar-lein ar termiaduraddysg.org; wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru
  * Cynnwys Geiriadur Termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; sy'n cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg
  * Modd chwilio'n bellach ar-lein gyda'r Porth Termau ar termau.cymru
  * Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth i'r geiriaduron sydd ynddo dyfu

  Mae'r Ap Geiriaduron yn ap Prifysgol Bangor. Rhan-ariannwyd y fersiwn wreiddiol gan gynllun Go Wales. Derbyniwyd Grant Bychan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn addasu'r ap i dderbyn eu geiriadur hwy.

  Datblygwyr:
  Patrick Robertson, David Chan, Dewi Bryn Jones.

  Golygyddion / Terminolegwyr:
  Gruffudd Prys, Tegau Andrews, Delyth Prys.

  Tags: ap geiriaduron , loading ap geiriaduron phone , y beibl yn cymraeg

  Users review

  from 273 reviews

  "Great"

  8.4