FREE DOWNLOAD

Binh Phap Ton Tu

  • SEARCH TYPE
  Binh Phap Ton Tu icon

  Binh Phap Ton Tu

  by: Mobile Fun 10 7.8

  7.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Tôn Tử binh pháp trong tiếng Anh nó được gọi là The Art of War (tạm dịch: Nghệ thuật chiến tranh) và còn được gọi là Binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa mà kiệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở nước Nhật Bản láng giềng. Đây được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học,…

  Thiên Thứ nhất - Kế Sách

  Thiên Thứ hai - Tác chiến

  Thiên Thứ ba - Mưu công

  Thiên Thứ Tư - Hình

  Thiên Thứ Năm - THẾ

  Thiên Thứ Sáu - Hư Thực

  Thiên Thứ Bảy - Quân Tranh

  Thiên Thứ Tám - Cửu Biến

  Thiên Thứ Chín - Hành Quân

  Thiên Thứ Mười - Địa Hình

  Thiên Thứ Mười một - Cửu địa

  Thiên Thứ Mười hai - Hoả Công

  Thiên Thứ Mười Ba - Dùng gián điệp

  Tam thập lục kế

  Phương pháp 4 làm chủ - Nghiên cứu về binh pháp Tôn tử

  Các loại địa hình chiến đấu - Nghiên cứu về binh pháp Tôn tử

  Tôn vũ đã cầm quân bao nhiêu lần - Nghiên cứu về binh pháp Tôn tử

  Tags: ton tu , binh phap ton tu trong cuoc song , dowload binh phap ton tu , phương pháp nghiên cứu loại hình

  Users review

  from 10 reviews

  "Great"

  7.8