FREE DOWNLOAD

Cách Xem Phong Thủy Nhà Đất

  • SEARCH TYPE
  Cách Xem Phong Thủy Nhà Đất icon

  Cách Xem Phong Thủy Nhà Đất

  by: Hoa Xoan Tim 75 7

  7 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Xem Phong Thủy Nhà Đất (Cực đúng)

  Các nhà phong thủy thường căn cứ vào ngày sinh mà tính toán theo Bát quái, Ngũ hành và Phương vị để chọn hướng nhà.
  Bát quái: Dịch có Thái cực (gồm có Lưỡng nghi và Tứ tượng), Thái cực sinh ra Lưỡng nghi (nghi dương và nghi âm), Lưỡng nghi sinh ra Tứ tượng (Thái dương Kim, Thiếu dương Hoả, Thiếu âm Thuỷ và Thái âm Mộc), Tứ tượng sinh ra Bát quái: Càn (Trời), Đoài (Đầm), Ly (Lửa), Chấn (Sấm), Tốn (Gió), Khảm (Nước), Cấn (Núi), Khôn (Đất).
  Ngũ hành là Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.
  Thủy, Mộc, Hỏa thuộc Đông Tứ Trạch.
  Thổ, Kim thuộc Tây Tứ Trạch.
  Tương sinh (chu kỳ sáng tạo): Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy,Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
  Tương khắc (Trong chu kỳ hủy diệt): Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc
  Phương vị của dụng thần trong Tứ trụ hoặc Bát tự, là dựa vào sự cân bằng ngũ hành của tất cả năm, tháng, ngày, giờ sinh.
  Theo quan niệm của môn phong thủy, khi nói đến chọn hướng nhà, thường chia nhà và tuổi thành 2 nhóm:
  ĐÔNG TỨ TRẠCH: (gồm các hướng ĐÔNG, ĐÔNG NAM, NAM và BẮC) tốt cho những người có năm sinh thuộc các quẻ CHẤN, TỐN, KHẢM, LY là thuộc ĐÔNG TỨ MỆNH.
  TÂY TỨ TRẠCH: (gồm các hướng TÂY, TÂY NAM, TÂY BẮC và ĐÔNG BẮC) tốt cho những người có năm sinh thuộc các quẻ CÀN, KHÔN, CẤN, ĐOÀI là thuộc TÂY TỨ MỆNH.

  cach xem phong thuy nha dat, phong thuy nha dat, phong thuy toan tap, xem tu vi tuong so, van menh con nguoi, cam nang song, hoa xoan tim

  We love creating apps, and want to keep them free forever. In order to keep our development running we are using a search service to generate some revenue from this free app. This app will add a couple search links on your device in the form of an icon, bookmark link and browser homepage. You may delete them easily (drag to the trash or delete the link for the browser), if you choose to use them, thanks!

  Users review

  from 75 reviews

  "Great"

  7