FREE DOWNLOAD

Đào hoa truyền kiếp (full)

  • SEARCH TYPE
  Đào hoa truyền kiếp (full) icon

  Đào hoa truyền kiếp (full)

  by: Hoa Cai Non 0 0

  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  +++Đào hoa truyền kiếp+++ "Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại tân nhân hoán cựu nhân". Đó là câu tục ngữ, cũng là câu nói cổ xưa, những câu nói vừa là tục ngữ, vừa cổ xưa, thông thường đều là câu nói rất có đạo lý. Nếu không, đời sống cũng không lưu truyền những câu nói xưa, những câu tục ngữ như vậy. Đặc biệt là trong giang hồ chưa từng có qua một ngày tĩnh lặng thanh bình, càng có nhiều anh hùng xuất thế. Thời thế động loạn là thời thế dễ dàng nhất để tạo anh hùng. Các thức các dạng anh hùng, có anh hùng tốt, có anh hùng ác, có anh hùng thành danh, cũng có anh hùng vô danh, có anh hùng thành công, cũng có anh hùng thất bại. Trong nhiều dạng nhiều hình nhiều sắc nhiều thái anh hùng đó, gây ra nhiều tranh luận nhất, có lẽ được người ta đàm luận nhiều nhất, là Sở Lưu Hương. Thời chàng sống, đã trở thành một nhân vật đầy truyền kỳ tính. Người người trong giang hồ đều biết có một con người Sở Lưu Hương, nhưng lại không có ai biết chàng ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Thậm chí không ai biết chàng sẽ xuất hiện dưới bộ dạng nào?