FREE DOWNLOAD

Early years recruitment guide

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Are you manager or employer in early years? Need some guidance on recruiting and employment?
  This app offers step-by-step guidance for recruiting, inducting and supervising new workers.

  A ydych chi’n rheolwr neu gyflogwr yn y blynyddoedd cynnar? Angen rhywfaint o arweiniad ar recriwtio a chyflogaeth?
  Mae ap hyn yn cynnig arweiniad cam-wrth-gam ar gyfer recriwtio, ymsefydlu a goruchwylio gweithwyr newydd.

  This app is bilingual, in Welsh and English – Mae’r ap yma ar gael yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg

  Users review

  from 9 reviews

  "Awesome"

  9.8