DOWNLOAD  $0.99

eBibliya

  DOWNLOAD  $0.99

  Screenshots

  Description

  Bible in Cebuano
  All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness (Second Timothy 3:16)

  Bibliya
  Ang tibook nga Kasulatan gibugna sa Dios, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung (II Timoteo 3:16)