FREE DOWNLOAD

English Vietnamese Dictionary

  English Vietnamese Dictionary icon

  English Vietnamese Dictionary

  by: 1.5K 6.5

  6.5 Expert
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  English Vietnamese Dictionary's review

  Published: 2013-09-04, by Peter Warrior.

  An offline dictionary

  6.5
  • Offline
  • Allows search by voice
  • If it was voiced-over to hear how words sound...

  "A dictionary: don't leave home without it"

  There are two classes of dictionaries. One, the almighty translator coming in-built in your Android. It's great, that drinks from your data plan. Two, dictionary apps that can be used offline. Oh, yes, there's a third class but you shouldn't care about it.

  This app is an offline dictionary, ad-supported in its free version, ad-free if paid. It comes with a complete glossary of terms arranged by topics as any conversation guide, that same guide you would buy if were going to travel anywhere abroad.

  Of course, as any other glossary, a basic knowledge on the language is always a great help, otherwise at least you will have at handy basic terms as hello, thank you and please. Add an smile of yours and karma will do the rest.

  Tags: english vietnamese dictionary , english vietnamese dictionary apk , english–vietnamese dictionary apk , dictionary , englishvietnamese dictionary apk , chinese vietnamese dictionary apk , dictionary english vietnamese apk , englishvietnamese , vietnamese dictionary

  Peter Appszoom logo

  by Peter , Appszoom

  Sep 04, 2013

  Description

  Note: This version fixed error about purchase.

  English-Vietnamese-English Dictionary(no need to connect to internet) three in one English-Vietnamese dictionary, Vietnamese-English dictionary, English-Enghlish dictionary. This dictionary contain about over 330,000 words and mp3.

  More: You can search three dictionary for a word
  What's New in Version 4.0
  - Search word by voice(you must be to connect to Network)

  English Grammar:
  01. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
  02. Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ
  03. Động từ và các vấn đề liên quan đến chia động từ
  04. Đại từ và các vấn đề liên quan đến đại từ
  05. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan
  06. Một số động từ đặc biệt (need, dare, be, get)
  07. Các loại câu hỏi
  08. Các loại câu tán đồng (hưởng ứng)
  09. Câu phủ định (negation)
  10. Câu mệnh lệnh
  11. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries)
  12. Câu điều kiện
  13. Cách dùng trợ động từ ở thời hiện tại
  14. Trợ động từ thời quá khứ (modal + perfective)
  15. Tính từ và phó từ
  16. Liên từ (linking verb)
  17. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ
  18. Danh từ dùng làm tính từ
  19. Cách dùng Enough, Many, Much, ...
  20. Các cấu trúc nhân quả
  21. Câu bị động (passive voice)
  22. Cấu trúc cầu khiến (causative)
  23. Câu phức hợp và đại từ quan hệ
  24. Một số cấu trúc sử dụng V-ing
  25. Một số cấu trúc sử dụng P2
  26. Một số cách sử dụng that
  27. Câu giả định (subjunctive)
  28. Câu song hành (inclusive)
  29. To know, to know how.
  30. Các cấu trúc thể hiện sự tương phản
  31. Những động từ dễ gây nhầm lẫn
  32. Cách sử dụng to say, to tell
  33. One và You
  34. Sự tương hợp giữa danh từ và đại từ thay thế nó
  35. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu
  36. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ
  37. Thông tin thừa (redundancy)
  38. Câu trực tiếp và câu gián tiếp
  39. Cách sử dụng một số giới từ
  40. Một số ngữ động từ thường gặp
  41. Những từ dễ gây nhầm lẫn

  - Add about 2500 phrase English following topic as below
  Chủ đề 1:Ăn uống
  Chủ đề 2:Bưu điện
  Chủ đề 3:Cảm ơn – Xin lỗi
  Chủ đề 4:Chào hỏi – hỏi thăm
  Chủ đề 5:Chúc mừng – Chúc phúc
  Chủ đề 6:Chương trình truyền hình
  Chủ đề 7:Công việc
  Chủ đề 8:Cuộc sống hàng ngày
  Chủ đề 9:Gia đình
  Chủ đề 10:Hẹn hò
  Chủ đề 11:Hỏi đường – Chỉ đường
  Chủ đề 12:Khách sạn – Nhà hàng
  Chủ đề 13:Khả năng – Trách nhiệm
  Chủ đề 14:Khen ngợi – Cổ vũ
  Chủ đề 15:Kinh tế
  .........
  Chủ đề 50: Đọc sách báo

  - Tiếng Anh xinh động VOA
  Chương trình "Anh ngữ sinh động" với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp, có các giọng đọc của người Mỹ bản xứ.

  Ứng dụng này sưu tầm 270 bài học Anh ngữ sinh độnng đã phát sóng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ trong 6 năm (2005-2011)
  Tính năng nổi bật của Tiếng Anh Xinh Động:
  +Vừa nghe vừa xem nội dung bài học, giúp bạn tăng cường 2 kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu.
  +Tích hợp sẵn từ điển Anh-Việt Pro có phát âm và 300.000 mục từ.
  *Chú ý: Bạn cần Internet để play file mp3.

  Users review

  from 1.523 reviews

  "Great"

  8.6