FREE DOWNLOAD

Hạt giống tâm hồn - 4

  • SEARCH TYPE
  Hạt giống tâm hồn - 4 icon

  Hạt giống tâm hồn - 4

  by: Active Mobile 16 9.8

  9.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Hạt giống tâm hồn – Từ những điều bình dị
  Những điều bình dị đó đến từ đâu, mới tự nhiên xuất hiện hay chúng ta phải cố công để đi tìm ra nó? Không! Những điều bình dị đó luôn có sẵn từ muôn đời của cuộc sống này, có từ ngay trong chính tâm hồn chúng ta và xung quanh cuộc sống chúng ta. Có điều có lúc do chúng ta đã vô tình không nhận ra mà thôi. Và mọi việc chấm dứt hay khởi đầu cũng do chính cách nhìn của chúng ta tạo ra.
  (hat giong tam hon - tu nhung dieu binh di)

  Tags: bình dị , cuộc sống bình dị , hạt giống tâm hồn

  Users review

  from 16 reviews

  "Awesome"

  9.8