FREE DOWNLOAD

Hau thuy hu

  • SEARCH TYPE
  Hau thuy hu icon

  Hau thuy hu

  by: storymbap 2 2

  2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Hậu thủy hử
  Tác giả: Thi Nại Am, La Quán Trung
  Hậu Thuỷ hử kể về quá trình tổn thất, tan rã hoàn toàn của các anh hùng Lương Sơn Bạc.
  [sửa]Làm tôi triều đình
  Lương Sơn Bạc phát triển đến cực thịnh ở hồi 70 với việc tập hợp đủ 108 vị anh hùng được phân thứ hạng và nhiệm vụ ở Lương Sơn. Triều đình nhà Tống nhiều lần phát quân đi đánh dẹp đều bị quân khởi nghĩa đánh bại.
  Thái uý Cao Cầu đích thân cầm quân đi dẹp, bị quân Lương Sơn bắt sống. Tuy nhiên, do thủ lĩnh Tống Giang mang nặng tư tưởng trung quân ái quốc nên đã sai thả Cao Cầu và xin được về quy thuận triều đình.
  Dù bị nhiều ý kiến phản đối (nhất là Võ Tòng và Lý Quỳ), Tống Giang vẫn quyết ý dẫn các thủ hạ về quy hàng khi được triều đình chiêu an.
  Sau khi về hàng triều đình, quân Lương Sơn được điều đi chống quân nhà Liêu xâm phạm bờ cõi nhà Tống. Quân Lương Sơn thắng quân Liêu liên tiếp nhiều trận (chiếm được Đàn Châu, Kế Châu, Bá Châu, U Châu), sắp tiến đến kinh đô nước Liêu thì vua Huy Tông theo lời các gian thần, chấp thuận cho nước Liêu giảng hoà và hạ lệnh Tống Giang rút quân.
  Trở về, triều đình lại phái quân Lương Sơn đi đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa khác của Điền Hổ, Vương Khánh và Phương Lạp. Với đội ngũ thiện chiến, tài năng, quân Lương Sơn dưới cờ hiệu của triều đình nhà Tống đã dẹp được cả 3 cuộc khởi nghĩa quy mô lớn này. Trong cuộc chiến với Điền Hổ, quân Tống Giang đã thu phục được các hàng tướng như Kiều Đạo Thanh, Mã Linh, Tôn An, Biện Tường, Đường Bân, Văn Trọng Dung, Thôi Dã, ... và họ đã tử chiến trong cuộc chiến với Vương Khánh (Kiều Đạo Thanh, Mã Linh bỏ đi, theo La Chân Nhân tu hành, Tôn An bệnh mất dọc đường,...). Một Vũ Tiễn Trương Thanh sánh duyên cùng Quỳnh Anh, Diệp Thanh quy thuận Lương Sơn.
  Khi đánh quân Liêu và các cuộc khởi nghĩa nông dân khác của Điền Hổ, Vương Khánh, họ toàn thắng và không có tướng lãnh nào tử vong. Tuy nhiên, khi đánh Phương Lạp, quân Lương Sơn bị tổn thất nặng (Tuyên Tán chết ở Tô Châu, Dương Chí mất một chân, Sách Siêu, Đăng Phi, Lưu Đường, Trương Thuận, ... chết ở Hàng Châu, Giải Trân, Giải Bảo, Lã Phương, Quách Thịnh, Mã Lân, Yến Thuận, ... chết ở đèo Ô Long, Lý Lập, Thang Long, Sái Phúc, Đỗ Thiên ... chết ở Thanh Khê, Võ Tòng mất 1 tay, bắt được Phương Lạp). Và khi giặc giã không còn, nhà Tống tìm cách trừ khử họ.
  [sửa]Kết cục
  Sự suy giảm quân số chỉ diễn ra khi quân Lương Sơn đụng độ quân Phương Lạp. Cho tới khi đánh bại quân khởi nghĩa này và bắt sống thủ lĩnh Phương Lạp, các anh hùng Lương Sơn Bạc bị tổn thất rất nhiều.
  Trong 108 người, 5 người không tham dự cuộc chiến với Phương Lạp do được lệnh ở lại hoặc bị gọi về; 103 người tham dự cuộc chiến với Phương Lạp thì có 76 người bị tử trận hoặc không trở về triều nhận quan tước, 27 người trở về triều.
  Trong 32 người còn sống, 3 người bị triều đình sát hại; 2 người tự vẫn vì phẫn chí; 12 người về tới kinh nhưng vẫn không nhận chức, bỏ về quê cũ hoặc đi làm đạo sĩ; 3 người nhận chức rồi sau đó từ chức vì không thích bon chen ở chốn quan trường nhiều gian thần; 13 người tiếp tục phục vụ triều đình.

  Tags: pjm88 hau thuy hu , can long du bac , cpn bo , hau thuy hu audio , hau thuy hu tap 3 , hauthuyhu , thuy hu

  Users review

  from 2 reviews

  "Poor"

  2