DOWNLOAD  $4.99

Hristov svetosavac M. Pupin

    DOWNLOAD  $4.99

    Screenshots

    Description

    Samo ako upoznamo ulogu Pravoslavlja i Svetosavlja u prebogatom Pupinovom životu, imaćemo pravu i celovitu sliku ovog genija koji je zadužio ne samo svoj rod, već i celo čovečanstvo. Neophodno je, dakle, otkriti izvore sa kojih se Pupin napajao kako bismo shvatili ogromnu snagu koju je imao i kojom se vozdigao među besmrtnike. Svojim životom on nam je pokazao i dokazao da samo večni Bog može dati smisao prolaznom čoveku i odgonetnuti tajnu njegovog postojanja u prirodi, pa i prirodu samu.

    Tags: mihajlo pupin , images for savo jovic