DOWNLOAD  $4.99

Inform. kontrolisano drustvo

  • SEARCH TYPE
  DOWNLOAD  $4.99

  Screenshots

  Description

  Zloupotreba informacione tehnologije najvidljivija je u domenu zaštite privatnosti građana. Erozija privatnosti prisutna je u celom svetu, ali najintenzivnije u najmoćnijim države današnjice, zbog globalnog terorizma ali i interesa velikih kompanija, čiji profit zavisi od informacija o kupovnim navikama građana. Pročitajte o načinima delanja društvenih struktura moći (poltičke, ekonomske, bezbedonosne) da radi svojih interesa utiču na menjanje stavova građana pomoću masmedija i elektronskog nadzora.

  Tags: oliver subotic , oliver subotic informaciono kontrolisano drustvo