FREE DOWNLOAD

Iye Marthichiye Nagari

  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Rajendra Ghorpade - iye marthichiye nagari
  marathi ebook by Rajendra Ghorpade on Dnyaneshwari

  'iye marthichiye nagari' is simplified version of Dnyneshwari; one of the greatest ancient literature in Marathi and world history.

  Saint Dnyneshwar, young legend, had written Dnyneshwari, a Prakrut Marathi version of Sanskrit Geeta, one of the most respected literatures in Hindu religion, in 12th century.

  Sometimes the language of Dnyneshwari makes difficult to understand, as many of the words have changed its meaning or vanished over the span of 9 centuries.

  Rajendra Ghorpade made an effort to translate Dnyneshwari for the today's modern world and the made the language simpler and understandable.

  Though, Geeta or Dnyneshwari are seen as a religious literature, it spokes about the human relationships and the practical way of living.

  Ghorpade had made 'Iye Marathiche Nagari' which explained 90 ovis (Ovi is a style of Marathi verses) from Dnyneshwari, in such way that it encompasses universal appeal of ancient wisdom.

  Samrat Phadnis
  Times of India,
  Kolhapur edition

  इये मराठीचे नगरी
  लेखक- राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे, 9011087406
  प्रकाशक- तेजस प्रकाशन, कोल्हापूर
  पृष्ठ संख्या- 104, किंमत- रुपये 80

  भावार्थ ज्ञानेश्‍वरी
  संत वाड:मयाविषयी ज्यांना ज्ञानेश्‍वरी दुर्बोध वाटते यांच्यासाठी "इये मराठीचिये नगरी" हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त आहे. ज्ञानेश्‍वरांच्या ओव्यांना नव्याने जागृत करण्याचा लेखकाचा प्रयत्न आहे. अलीकडच्या नव्या पिढीत संत वाड:मय हा प्रकार दुरापास्त होत आहे. इये मराठीचिये नगरी हे पुस्तक नव्या पिढीला सोपेपणाने ज्ञानेश्‍वरीकडे आकर्षित करणारे ठरेल असा लेखकांचा विश्‍वास आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा लाभलेल्या नव्या पिढीमध्ये ज्ञानेश्‍वरीतील ओव्याचे सोप्या शब्दांत अर्थ मांडण्यात आले आहेत. पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावरुन सहज जरी फेरफटका मारला तरी ज्ञानेश्‍वरी काय आहे याची कल्पना येवू शकेल. सर्वसामान्यांना मूळ ज्ञानेश्‍वरी वाचण्याची इच्छा व्हावी, अशा सहजतेने ज्ञानेश्‍वरीतील ओव्यांचा अर्थ सविस्तरपणे मांडण्याचा प्रयत्न आहे. नव्वद ओव्यांचा भावार्थ मांडण्यात आला आहे. या ओव्यांचा अर्थ समजावून सांगताना लेखकाने इतिहासाचा दाखला, त्याला सद्यस्थितीची जोड याचा सुरेख मेळ घातला आहे. या ओव्याचा अर्थ समजावून सांगण्याचे कसब लेखकाने साधले आहे. प्रत्येक ओवीला एक भावनेची किनार देण्यासाठी लेखक आग्रही आहे. ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासताना त्याचा सर्वांगाने विचार व्हावा, चांगले, वाईट, यातील फरक समजवून कसा घ्यावा, मनाची शांती चांगल्या कार्यासाठी किती महत्वाची आहे, चांगल्या संस्कारासाठी ओव्याच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेल्या विविध घटकांची चर्चा ओघवत्या भाषेत लेखकाने केली आहे. पुस्तक धार्मिक असले तरी प्रचलित भाषेचा ओघवता स्पर्श प्रत्येक निरुपणाला आल्याने इये मराठीचिये नगरी हे पुस्तक लिहण्यामागे समाजाने धार्मिकतेच्या माध्यमातून समाजसुधारण्याकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावे असा प्रयत्न लेखकाने प्रत्येक ओवीचा अर्थ मांडताना केला आहे.
  - राजकुमार चौगुले

  Users review

  from 75 reviews

  "Great"

  8.8