FREE DOWNLOAD

Jaderná energie a energetika

  Jaderná energie a energetika icon

  Jaderná energie a energetika

  by: 23 9

  9 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 595 MB.

  “Jaderná energie a energetika” je moderní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Provozování jaderných elektráren, důležité součásti energetických zdrojů vyspělých států, je často diskutovaným tématem v různých společenských skupinách. Důležitá je především pravdivá informovanost široké veřejnosti o výhodách, technických řešeních, ale i o rizikách a bezpečnostních opatřeních v celé oblasti jaderného průmyslu.

  Podle internetového průzkumu je “Jaderná energie a energetika” nejobsáhlejší elektronickou multimediální publikací na světě, věnovanou popularizaci jaderné energetiky. Díky snadno srozumitelným textům, interaktivitě a bohaté kolekci ilustračních doplňků určitě patří k moderním vzdělávacím a informačním titulům současné doby.

  Stručný obsah publikace

  • Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky, …

  • Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …

  • Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …

  • Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor,
  termojaderná syntéza, …

  • Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …

  • Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …

  • Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.

  A co Vás čeká v jednotlivých kapitolách této elektronické publikace?

  Celý výkladový text (224 stránek, 22 000 slov) je doplněn množstvím ilustračních grafických materiálů. Součástí publikace je 336 fotografií v 60 tematických fotogaleriích, 45 ilustračních nákresů a grafů, 31 interaktivních schémat a 31 videí a 3D modelů. Pro odlehčení jsou čtenářům v průběhu výkladu prezentovány různé zajímavosti, které jim názornou formou pomohou udělat si ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola končí blokem testů, ve kterých si čtenáři mohou ověřit svoje vědomosti.

  Ochrana osobních údajů
  • Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

  Users review

  from 23 reviews

  "Awesome"

  9