FREE DOWNLOAD

Jadrová energia a energetika

  Jadrová energia a energetika icon

  Jadrová energia a energetika

  by: 13 8.8

  8.8 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD

  Screenshots

  Description

  „Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Prevádzkovanie jadrových elektrární, dôležitej súčasti energetických zdrojov vyspelých štátov, je často diskutovanou témou v rôznych spoločenských skupinách. Dôležitá je predovšetkým pravdivá informovanosť širokej verejnosti o výhodách, technických riešeniach, ale aj o rizikách a bezpečnostných opatreniach v celej oblasti jadrového priemyslu.
  Podľa internetového prieskumu je “Jadrová energia a energetika” najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

  Stručný obsah publikácie

  •Jadrová energia – Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, polčas rozpadu, veličiny a jednotky, …

  •Jadrová energetika – Typy jadrových reakcií, regulácia, moderátor, absorbátor, chladivo, najväčšie elektrárne, …

  •Jadrové palivo – Výroba, obohatenie, palivový cyklus, medzisklad, prepracovanie, konečné uloženie, …

  •Jadrový reaktor – Tlakovodný, varný, ťažkovodný, plynom chladený, vysokoteplotný, rýchly reaktor, termojadrová syntéza, …

  •Rádioaktívne odpady – Vznik, druhy, spracovanie, konečné uloženie odpadov, …

  •Bezpečnosť jadrových elektrární – Jadrová bezpečnosť, vonkajšie vplyvy, stupnica INES, havárie, životné prostredie, …

  •Atóm v čase – Historické míľniky na prehľadnej časovej osi.

  A čo Vás čaká v jednotlivých kapitolách tejto elektronickej publikácie?
  Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre odľahčenie sú čitateľom v priebehu výkladu prezentované rôzne zaujímavosti, ktoré im názornou formou pomôžu urobiť si ucelenejší obrázok o preberanej problematike. Každá kapitola končí blokom testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.
  Vznik slovenskej verzie a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

  Users review

  from 13 reviews

  "Great"

  8.8