DOWNLOAD  $5.99

Jahači i ostali

  DOWNLOAD  $5.99

  Screenshots

  Description

  Roman "Jahači i ostali" sadrži dva romana: "Škola jahanja" objavljen 1990. godine, kojem je dodat podnaslov "muška verzija" i roman sada u "ženskoj verziji".
  Roman je gusti splet i umnožena mreža odnosa koji se pletu oko fundamentalne muško-ženske relacije njegovih protagonista. Iza svega stoji ljubav kao sveprisutnost.
  Iz muškog i đenskog rakursa, u ja-formi, u neklasičnom monodramskom obliku, muško-ženski dvojac u napukloj bračnoj ljusci (svako sa svoje obale bipolarnog bića) paščitava čulno i erotsko u rukopisu sopstvene istorije ličnosti, dotičući se neizbježno i nekih psihosocijalnih i moralnih graničnih linija.
  Muško-ženska priča o čarima i stranputicama, smislu i besmislu erotskog, teče paralelno sa individuacijom ličpnosti.