DOWNLOAD  $7.99

Kako da montirate film

  DOWNLOAD  $7.99

  Screenshots

  Description

  Prva knjiga na našem tržištu o procesu montaže filma korišćenjem Adobe Premiere PRO CS softvera.
  Iako je knjiga pisana za verziju PRO CS 5.5, mogu je koristiti kako vlasnici verzije 6 tako i prethodnih verzija.
  Knjiga obuhvata ceo proces montaže: od unosa materijala u računar, grube montaže, fine montaže, specijalnih efekata, korekcije slike, obrade zvuka, sve do eksportovanja završnog filma na neki od medija za emitovanje.

  www.kombib.rs

  Saznaćete sve o osnovama upotrebe televizijske kamere, pokretima i planovima kamere, estetici montaže, kao i o upotrebi planova i efekata u funkciji filmske naracije.
  Knjiga je namenjena onima koji prvi put uzimaju kameru u ruke sa željom da snime i montiraju svoj film, kao i profesionalcima koji koriste ne samo 6 i 5.5 verzije ovog programa, već i starije verzije koje se ne razlikuju u osnovi produkcije i rada, već samo u formatima koje mogu da eksportuju.